یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

آغاز پایان یک دوره


محمدحسین یحیایی


• دولتی که خود را منتخب مردم می خواند و در هر فرصتی به ۲۵ میلیون رأی خود می نازد از سایه خود هم وحشت دارد، هزاران روشنفکر، اندیشه ورز و پی گیر آزادی را در دلهره و اضطراب گاهی در زندان، گاهی در خانه و گاهی هم در مسیر خانه و زندان بگونه ای سرگردان نگاه می دارد تا مقاومت آنان را در هم شکند. گروه حاکم به زور اسلحه و زندان برای پیشبرد اهداف خود به هر حیله و نیرنگی دست می زنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۹ مرداد ۱٣٨۹ -  ۲۰ اوت ۲۰۱۰


بیش از یک سال از کودتای انتخاباتی خرداد ٨٨ با شرکت نظامی امنیتی های دولت در دولت می گذرد، هر روز بخش هایی از چگونگی، آماده سازی و اجرای طرح از سوی مجریان آن به شیوه های مختلف بازگو می شود. طراحان و مجریان توطئه کودتا، میزان شرکت در انتخابات، درصد رأی کاندید مورد نظر، تأیید رهبری پیش از تأیید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان و دستگیری های گسترده را پیش از انتشار نتایج انتخابات پیش بینی کرده بودند، ولی آنکه از قلم افتاده و یا به ذهن نظامی امنیتی ها راه پیدا نمی کرد ایستادگی، پایداری و مقاومت توده های مردمی بود که خودجوش، مسالمت آمیز و دور از خشونت به خیابان ها ریختند و خواستار رأی خود شدند. کودتاگران به هر حیله و نیرنگی دست زدند، زندان، شکنجه، کشتار و تجاوز آفریدند تا جامعه را به خشونت کشند ولی مردم هوشیار دست آنان را خواندند و در مسیری قدم گذاشتند که کودتاگران را بیشتر در تنگنا و انزوا قرار دهند.
حال بیش از یک سال و اندی از ماجرا می گذرد، پیروزمندان خود خوانده با ۲۵ میلیون رأی در وحشت از خشم مردم زندان ها را پر، احزاب، گروه ها و سندیکاهای کارگری را منحل، دانشگاه ها را تصفیه و ده ها مجسمه جهل و نادانی را با عناوین استاد و دانشمند از معمم و مکلاء با استفاده از همه امکانات مالی کشور بسیج کرده اند تا خرافات را در جامعه گسترش دهند، ولی در آن نیز ناکام مانده اند. مردم هوشیار ناتوانی رژیم حاکم بر سرنوشت کشور را در همه حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لمس می کنند. رژیم در وحشت از مردم به همه درخواست های افراد و گروه های سیاسی در رابطه با اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی که در آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است جواب منفی می دهد. همین رفتار نشانگر پایگاه اندک رژیم در بین توده های مردمی است. بنابرین دور تازه ای در سرنوشت سیاسی کشور آغاز شده است. شکاف روز افزون، ریزش و گسست در حاکمیت، ارگان ها و نهادها، در بدنه سپاه و نیروهای مسلح و حتی طرفداران دیروز رژیم رو به گسترش است. هیچگونه هماهنگی نه در رأس و نه در بدنه رژیم مشاهده نمی شود.
رهبری در انزوای کامل، دور از مردم با مشاوران چابلوس خود به خودستایی مشغول است، در هر فرصتی از پیشرفت های عظیم اقتصادی، علمی و فنی سخن می گوید، بگونه ای که در آینده نزدیک به رهبری ایشان پیشرفته ترین کشور جهان خواهیم بود! این در حالی است که جنگ بی امانی با علوم انسانی در دانشگاه ها شروع شده و در آمارهای جهانی در ردیف کشورهای عقب مانده جهان قرار گرفته ایم. رهبری آنچنان خودشیفته شده است که بعد از ۲۱ سال در مسند قدرت به تفسیر جدیدی از ولایت پرداخته است. ایشان در جواب سئوالی در این رابطه می گوید ًتصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اخبیارات و تصمیمات آحاد مردم مقدم و حاکم است... همه مسلمانان باید از اوامر ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند... این گفتار نشانگر آن است که ایشان پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و برای بازسازی آن به آموزه های جدیدی از شیعه گری متوسل شده است. در این میان مجاس خبرگان رهبری که بر اساس قانون اساسی نظارت بر عملکرد رهبری را دارد، عملا تعطیل و کارآیی خود را از دست داده است.
نهاد دیگری که در این سال فرسوده شده و اهمیت خود را از دست داده است، شورای مصلحت نظام به رهبری هاشمی رفسنجانی است. این شورا قوانین فرستاده شده از شورای نگهبان به مجلس را بررسی و در صورت تصویب برای اجرا به دولت ابلاغ می کرد. با انتخابات خرداد ٨٨ احمدی نژاد از شرکت در جلسات آن خوداری کرد و ضرورت آن را زیر سئوال برد. بنابرین نهادهایی که در پی انقلاب برای پیشبرد نظام شکل گرفته بودند یکی بعد از دیگری کارآیی خود را از دست داده و زمینه کودتای عریان فراهم شده است.
بالاترین ارگان و نهاد قانون گذاری نظام مجلس شورای اسلامی است، مجلس حق نظارت بر عملکرد دولت را در همه زمینه ها بویژه هزینه ها را دارد ولی مجلس هشتم تا به امروز نه شجاعت و نه جسارت آن را داشته که از دخل و خرج دولت نهم و دهم سئوال کند. در مجلس هشتم نمایندگانی از قماش کوچک زاده و رسایی نشسته اند که خود را نماینده دولت در مجلس می خوانند. گاهی برخی از نمایندگان که بیشتر از واحدهای ملی هستند و پایگاهی در مناطق انتخابی خود دارند به افشاگری های سطحی می پردازند که با واکنش نمایندگان طرفدار دولت روبرو می شوند و سکوت می کنند. دولت با پشتیبانی نیروهای امنیتی و نظامی مصوبات هیئت وزیران را جایگزین قوانین مجلس می کند و از اجرای قوانین و ابلاغ آن سر می زند. از آن رو رابطه دولت و مجلس هر روز تیره تر از گذشته و هر کدام راه خود را می روند. در آخرین اقدام مجلس اختصاص ۲ میلیارد دلار به مترو و ابلاغ آن بود که با واکنش دولت و رئیس بانک مرکزی روبرو شد. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی گفت ما اعتبار لازم را برای مترو نداریم و برای تأمین اعتبار این قانون منتظر ابلاغ دولت هستیم.
چند دستگی و اختلاف نظر در درون نهاد اجرایی رژیم هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد، گروهی شیفته استبداد با عملکرد جنون آمیز و ویرانگر با رفتار های مضحک به سرزمینی می اندیشند که در نظر آنان نمونه در همه چیز باشد، آنان به همه دستآورد های بشر در طول تاریخ که به راستی آزادی اندیشه و پویایی خرد در رأس آنهاست پوزخند می زنند، جوامع پیشرفته و دمکراتیک دنیا را ورشکستگان سیاسی می خوانند به راهی قدم می گذارند که فاشیست های تاریخ با آفرینش جنایت و خیانت به بشر، آن را تجربه کرده اند. آنان با تعدادی از مزدوران مجذوب خود دشمنی، کینه ورزی و خشونت را در جامعه برای پیشگیری از تشکیل کانون های مقاومت گسترش می دهند. دولتی که خود را منتخب مردم می خواند و در هر فرصتی به ۲۵ میلیون رأی خود می نازد از سایه خود هم وحشت دارد، هزاران روشنفکر، اندیشه ورز و پی گیر آزادی را در دلهره و اضطراب گاهی در زندان، گاهی در خانه و گاهی هم در مسیر خانه و زندان بگونه ای سرگردان نگاه می دارد تا مقاومت آنان را در هم شکند. گروه حاکم به زور اسلحه و زندان برای پیشبرد اهداف خود به هر حیله و نیرنگی دست می زنند. در میان خود تقسیم کار کرده اند. بخشی نه به اقتصاد، رفاه مردم، آینده کشور و مسابقه جهانی برای پیشرفت می اندیشند و نه به حیف و میل کردن ثروت های ملی، آنان جامعه را برای ظهور آماده می کنند و طوری به مردم ساده دل نشان می دهند که در آینده نزدیک این اتفاق بزرگ رخ خواهد داد و باید منتظر آن روز بود. در این راستا گفتار حائری شیرازی از طرفداران ظهور جالب است که مردم را به صبر دعوت می کند و می گوید. ًمردم باید بصیر شوند، هرچه فشرده تر شویم، هرچه غربال شویم و هر چه عددمان کم شود بهتر است، آن روزی که حضرت می خواهد قیام کند، گروه بسیار فشرده ای دارد و یاران او ٣۱٣ نفر هستند. ً بنا بر این روایت میلیون ها شیعه یا کشته و یا درصف ایشان نخواهند بود و یا کسانی مانند رحیم پور ازغندی استاد در سخیف انگاشتن مردم که از روی فرش قرمز به کرسی سخنرانی جلوس می فرماید و مورد استقبال نادانان و فرصت طلبان قرار می گیرد با رد همه ایدئولوژی های شرق و غرب می گوید. ًمهدی از پدری شرقی و مادری غربی متولد شده است. مادرش مسیحی که در جنگ اسیر می شود و این خود رازی است برای فتح جهان مسیحی به دست مهدی روزی به کار خواهد آمد (به نقل از رجا نیوز). رئیس جمهور رژیم هم در هر فرصتی این سخن را تکرار می کند که این جامعه را امام زمان اداره می کند.
در این مبان گروه دیگری از این دست که شغل مشخصی ندارند و آزادانه همه تریبون ها را دردست گرفته به همه نهادها و شخصیت ها می تازند در سودای حکومت اسلامی مبارزه صد ساله آزادی خواهان را که رنج ها برده اند به باد تمسخر می گیرند. در بین آنان فاطمه رجبی همسر غلامحسین الهام حقوق دان شورای نگهبان پیشین و مشاور حقوقی رئیس جمهور در شرایط کنونی جایگاه ویژه ای دارد. ایشان در مصاحبه با همشهری ماه می گوید. ًمن با حزب مخالفم، حزب تأسیس فاسدی است... من قائل به حکومت اسلامی هستم، در صحبت های امام هم مدام حکومت اسلامی بود، مثل عدالتخانه در مشروطه، خواست همه مردم بود و یکدفعه مشروطه از آسمان افتاد و معلوم نشد از کجا، جمهوری اسلامی هم همینطور، تفکیک قوا و پارلمان و امثالهم در حکومت اسلامی قطعا نیست، در حکومت اسلامی یک نفر است ولی و رهبر که کارها را به عهده دارد... من ریاست جمهوری را هم معضل می دانم.ً این اندیشه معیوب و بیمار و مخالف با نهادهای قانونی و قانون اساسی با حمایت مستقیم، گروهی که در آرزوی بر پایی نظام فاشیستی هستند برای سخنرانی به دانشگاه ها دعوت می شود ولی هزاران تن از اندیشه ورزان جامعه در اسارت رژیم تاریک اندیش در زندان به سر می برند.
همزمان با این تلاش ها برای شکستن اراده و مقاومت مردم از بودجه های عمرانی کاسته، هزینه برای ساختن سلاح ها، موشک ها و نیروهای مسلح را افزایش می دهند. محمدرضا نقدی فرمانده بسیج کل کشور از افزایش هفت برابری بودجه پایگاه های رده های مقاومت بسیج در کشور خبر می دهد و می افزاید تا پایان سال جاری هفت هزار پایگاه جدید در کشور احداث خواهد شد. به نظر می رسد این پایگاه ها در آینده به مراکز حزبی و نظامی تبدیل شده، سازمان دهی از نوع حزب فاشیست را پیش خواهند برد. رحیم مشایی رئیس دفتر ریاست جمهوری در این راستا به تئوریزه کردن تاریخ، فرهنگ و سنت های ایرانی پرداخته سرود ای ایران را می خواند و به پرچم ایران بوسه می زند. این عوام فریبی تازه نشانه های ترس و وحشت از آینده است. این گروه نگران از آینده خویش گفتار و رفتاری از خود نشان می دهند که بیش از ٣۰ سال با آن مبارزه کرده اند. آنان از بحران هویت که جوانان گرفتار آن هستند آگاهی دارند و انزجار مردم از روحانیت حاکم را می بینند، از آن رو برای نفوذ در طبقه متوسط جامعه، و تحصیلکردگان که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود و همچنین شکاف انداختن در جنبش مردمی به جایگزینی فرهنگ ایرانی بجای فرهنگ اسلامی پرداخته اند، آنان به بازسازی اندیشه های احمد فردید پرداخته، به استبداد، خشونت و فاشیسم دل بسته اند. آنان بر این باورند که دروان حکومت اسلامی به پایان خود نزدیک می شود و باید به دوران گذار و نظام آینده فکر کرد. در این میان اهداف دیگری هم در رابطه با خارج از میهن دارند که در این نوشته نمی گنجد.
ره آورد این نظام برای آینده کشور فاجعه است که باید نسل های آینده تا سال های طولانی برای سالم سازی آن تلاش کنند. کشمکش های سیاسی و عدم توانایی در پیشبرد دیپلوماسی، بحران آفرین در سیاست و اقتصاد شده است. بحران های اقتصادی بر خلاف بحران های سیاسی خود را در دراز مدت نشان می دهند و حل آنها نیازمند کارشناسی دقیق و تجربه کافی است. بحران های اقتصادی همچنان پبآمدهای دردناکی دارند که توده های مردم آن را با گوشت و استخوان لمس می کنند. از آن رو فرصت سوزی حاکمان در اقتصاد و نابودی منابع ملی خیانتی است که آثارش تا سال ها بر جا می ماند و امکان تلافی از دست می رود. مانند درآمدهای سرشار نفتی که در سال های اخیر بالغ بر ٣۴۰ میلیارد دلار (بر اساس آمارهای جهانی) بود و دولت گزارشی در مورد چگونگی هزینه و یا موجودی صندوق ذخیره ارزی نمی دهد. با این همه درآمد جامعه از میزان پائین رشد، کمبود سرمایه گذاری در صنایع مادر و تولیدی و بیکاری روز افزون جوانان و فارغ التحصیلان بویژه در آذربایجان، کردستان و بلوچستان در رنج است. میزان بیکاری با افزایش در ماه های اخیر بر اساس مرکز آمار کشور به مرز ۱۵ درصد رسیده است. با توجه به ترکیب جمعیتی و وارد شدن دهه شستی ها به بازار کار هر سال بیش از یک میلیون فرصت شغلی نیاز است. اوضاع در مراکز و شهرک های صنعتی هر روز وخیم تر می شود. به گزارش ایلنا، شهرک صنعتی شمس آباد با ۲۰۹۰ واحد صنعتی قرار بود بزرگترین شهرک صنعتی در خاورمیانه باشد، این شهرک با ٨۵۰ واحد آنهم با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کند. قطع مداوم برق در ساعت های مختلف و کمبود آب که قرار بود ۱۴۰۰ لیتر در ثانیه تأمین شود (امروز تنها ۱۰۰ لیتر داده می شود) اغلب واحدها را به تعطیلی کشانده است. در این میان آرامش نسبی بازار در ماه های اخیر بار دیگر به هم خورده، و افزایش قیمت ها شروع شده است. به گزارش ایلنا، قیمت گوشت ۱۶ تا ۱٨ هزار ۲۰۰ تومان و مرغ از مرز ٣۵۰۰ تومان گذشته است. وزارت بازرگانی برای پیشگیری از افزایش قیمت ها بار دیگر به سیاست های کهنه، ناکارآمد و فرسوده روی آورده به تنظیم بازار با تشدید نظارت بر واحدها پرداخته است.
حال در این شرایط بحرانی رئیس جمهور رژیم برای نفوذ در بین توده های مردم و بهره برداری از فقر عمومی به اقدامات خودسرانه خود ادامه می دهد. همراه با سفرهای استانی و پخش پول و دریافت نامه به متولدین سال ٨۹ یک میلیون تومان جایزه می دهد. در کشوری که رشد جمعیت بالا است این اقدام و نظائر آن فاجعه آفرین است. در این راستا رئیس سازمان ثبت و احوال کشور می گوید. ً ظرفیت ایران نامحدود و ما بر این اعتقاد هستیم که روزی را خداوند می دهد، ما برای آن که نام طرح آتیه بخود گرفته است ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته ایم و متولدین امسال می توانند هدیه یک میلیون تومانی خود را از بانک ملی دریافت کنند. کارشناسان پیآمدهای مخرب آن را گوشزد می کنند.
رژیم جمهوری اسلامی با اندیشه های آشفته قادر به بازسازی خود نیست و به سرعت به پایان خود نزدیک می شود، برای نجات خود به باز تولید استبداد به ارتجاعی ترین شیوه دست می زند، ولی بحران های اقتصادی و سیاسی عمیق تر می شوند. ذوب شدگان، قداره بندان و آنهایی که از هر فرصتی برای سرکوب هرگونه جنبشی آماده بودند نگران از آینده خویش به هم می تازند. برخی ادب و نزاکت را به کناری نهاده با الهام از گفتار رئیس جمهوری رژیم به فحش های چارواداری متوسل شده به تهدید همدیگر می پردازند. گفتار همزمان دو مداح رژیم، منصور ارضی و سعید حدادیان که در قحط الرجال خود را رجل سیاسی می پندارند شرح حال و وخامت درونی رژیم را بیشتر نمایان می کند، آنان که تا دیروز رهبری زنجیربدستان و موتورسواران را در دست داشتند، نگران از آینده خود سخنانی را بر زبان می آورند که ادب مانع از بیان آنها می شود. تنها به جمله کوتاهی از حدادیان اشاره می شود که در شب اول ماه رمضان در جمع هیئت رزمندگان غرب تهران، از رئیس جمهور رژیم می پرسد، سئوال ما از رئیس جمهور این است که ایشان کدام گندم را خورده که اینگونه عورتش بیرون زده، حزب الهی ها ساکت نمی نشینند و به موقع خود این عورت زشت را قطع می کنند و دور می اندازند.ً این نشانه وحشت و تنگنایی است که رژیم با دارودسته خشونت ورز خود به آن گرفتار شده است و به نظر راه خلاصی متصور نیست...

دکتر محمد حسین یحیایی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست