یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

مارک اکرمن
جنگ های مرزی
تاجران تسلیحات از تراژدی پناهندگی اروپا سود میبرند


پروین اشرفی


• در حالیکه دهها هزار پناهنده به هنگام فرار از خشونت و ناملایمات، برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند، همه کس اما بی توفیق نبوده اند. این گزارش برملا میسازد که کمپانی های نظامی و حفاظتی که از این تراژدی سود برده اند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ تير ۱٣۹۵ -  ۶ ژوئيه ۲۰۱۶در حالیکه دهها هزار پناهنده به هنگام فرار از خشونت و ناملایمات، برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند، همه کس اما بی توفیق نبوده اند. این گزارش برملا میسازد که کمپانی های نظامی و حفاظتی که از این تراژدی سود برده اند، به قراردادهایی جهت تهیه تجهیزات برای گاردهای مرزی، فراهم ساختن فن آوری نظارت برای آنها جهت دیده بانی سرحدات و همچنین به قراردادهای تأمین زیرساخت های فن آوری اطلاعات برای آنها جهت ردیابی ترددهای مردم، دست یافته اند.
بحران پناهندگی ای که اروپا با آن روبروست، سبب آشفتگی در راهروهای قدرت گردیده و بحث را در خیابان های اروپا داغ کرده است. این بحران، یک قصور اساسی را در کل پروژه اروپا به نمایش میگذارد و این در حالی است که دولت ها از توافق بر روی حتی سهیم شدن در پذیرش محدود پناهجویان نیز طفره میروند و در عوض یک دیگر را مورد سرزنش قرار میدهند . موج محبوبیت احزاب راست افراطی، با بهره برداری از کشورهای متأثر از ریاضت کشی، و با نکوهش بحران اقتصادی به مثابه یک بهانه مناسب ، نضج گرفت. این امر به بهترین وجهی در انگلستان دیده شده است، جایی که رهبران کمپین "خروج از اتحادیه اروپا"، صدای ترس از مهاجرت توده ای را بی پروا بلندتر کردند تا بطور موفقیت آمیزی به بسیج همگانی در حمایت از برگزیت دست یازند. پناهجویانی که ازخشونت وحشتناک و ناملایمات میگریزند، در میانه آتش گلوله های متقابل گیر کرده، مجبور به گذر از مسیرهای حتی خطرناک تر برای رسیدن به اروپا گردیده و هنگامیکه سرانجام وارد کشور میزبان میشوند با حمله های نژادپرستانه ملت های میزبان روبرو میگردند.
در هر حال منافع دسته ای، از این بحران پناهندگی تأمین شده است و بخصوص از طریق سرمایه گذاری اتحادیه اروپا برای "حفاظت" از مرزهایشان. و آن شرکت های نظامی و حفاظتی هستند که تجهیزات، فن آوری نظارت جهت دیده بانی سرحدات و زیرساخت های اطلاعاتی جهت ردیابی ترددهای مردم را برای گاردهای مرزی تأمین می کنند.
این گزارش کانون توجه را به سودبرندگان از حفاظت مرزی جلب می کند، به این میپردازد که آنها کی هستند و چه خدماتی را تأمین می کنند، چگونه هم از سیاست های اروپا سود میبرند و هم بر آن تأثیر می گذارند و چه کمک های مالی ای از پول های مالیات دهندگان به آنها میرسد. این گزارش نشان میدهد که این شرکت ها بهیچ وجه سودبرندگان منفعل بذل و بخشش اتحادیه اروپا نیستند. آنها فعالانه افزایش حفاظت مرزهای اروپا را تشویق می نمایند و برای این امر حاضرند فن آوری های حتی سختگیرانه تری را تأمین کنند.
مهمترین چیزی که این گزارش نشان میدهد این است که برخی از سودبرندگان از قراردادهای حفاظت از مرز، از بزرگترین فروشندگان تسلیحات به خاورمیانه و منطقه آفریقای شمالی بوده، و به منازعاتی که بسیاری از این پناهندگان را بوجود آورده اند، دامن میزنند. به عبارت دیگر، کمپانی هایی که بحران را بوجود می آورند، خود نیز سپس از آن سود می برند.
بعلاوه، آنها توسط دولت هایی در اروپا تشویق میشوند که به آنها مجوز صدور تسلیحات و سپس قراردادهای تأمین حفاظت مرز برای پرداختن به عواقب آن را اعطاء نموده اند. اقدامات آنها نیز در چارچوب پاسخ نظامی روزافزون به بحران پناهندگی توسط اتحادیه اروپا، می گنجد.
کمیسیون اروپا در تحت پرچم "مبارزه با مهاجرت غیرقانونی" در صدد است فرونتکس (Frontex)، آژانس حفاظت مرزی خود را به یک آژانس قدرتمند مرزی و گارد ساحلی اروپا تبدیل کند. این امر بر روی تلاش های حفاظت مرزی دولت های عضو آن کنترل داشته و خود نیز به مثابه یک گارد مرزی نقش فعال تری، از جمله در خرید تجهیزات خود خواهد داشت. این آژانس از سوی یوروسور ( European Border Surveillance System) پشتیبانی میشود. یوروسور، سیستمی است در اتحادیه اروپا که نظارت بر حفاظت مرزی و سیستم دیده بانی اعضا و دولت های ثالث را به هم متصل می کند .
نظامی کردن حفاظت مرز نیز توسط اهداف نظامی نیروی دریایی اروپا به نمایش گذاشته شده است – عملیات مدیترانه ای سوفیا و همچنین استفاده از ارتش در بسیاری از مرزها از جمله مجارستان، کروآسی، مقدونیه و اسلوونی نمونه آن هستند. در حال حاضر مأموریتهای دریایی ناتو در مدیترانه، به حفاظت مرزی اتحادیه اروپا فعالانه در حال کمک است.
در همین ضمن به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا فشار آورده میشود که با گرفتن نقشی به مثابه پایگاه گاردهای مرزی، بکوشند تا رسیدن پناهجویان به مرزهای اروپا را متوقف سازند. معاملات اخیر اتحادیه اروپا با ترکیه در مورد مسئله مهاجرت که از سوی سازمان های حقوق بشری به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، پناهجویان را از رسیدن به اروپا محروم کرده و موجب خشونت بیشتر برعلیه آنان گشته است.
این گزارش نشان میدهد که :
• بازار حفاظت مرز در حال رونق است. با تخمین تقریبا ۱۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۵، پیش بینی میشود این رقم به سالانه بیش از ۲۹ میلیارد یورو در ۲۰۲۲ برسد.
• معاملات تسلیحاتی، بخصوص فروش تسلیحات به خاورمیانه و آفریقای شمالی، جایی که بیشترین پناهجو از آن مناطق فرار میکنند نیز در حال رونق می باشد. صادرات جهانی تسلیحات به خاورمیانه در بین ۲۰۱۰- ۲۰۱۶، و ۲۰۱۱- ۲۰۱۵ در واقع ۶۱ درصد افزایش یافته است. دولت های عضو اتحادیه اروپا در بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۴ برای بیش از ٨۲ میلیارد یورو صادرات تسلیحات به خاورمیانه و آفریقای جنوبی، مجوز صادر نموده اند.
• سیاست اروپا در پاسخ به مسئله پناهندگی که بر روی قاچاقچیان انسان و تقویت مرزهای خارجی خود متمرکز گردیده (از جمله در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا) ، به افزایش عظیم بودجه ای که صنعت تسلیحات از آن نفع میبرد، منجر شده است.
o کل مبلغ بودجه اتحادیه اروپا از طریق برنامه اصلی تأمین مالی مابین سال ۲۰۰۴ و ۲۰۲۰ برای دولت های عضو مقررات محافظت مرزی، ۴.۵ میلیارد می باشد.
o بودجه فرونتکس ، یعنی آژانس اصلی کنترل مرز اتحادیه اروپا، بین سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ ، ٣۶٨٨% افزایش یافت (از ۶.٣ میلیون یورو به ۲٣٨.۷ میلیون یورو بالغ گردید).
o دولت های عضو جدید اتحادیه اروپا ملزم گردیده اند که مرزهای خود را به عنوان شرطی برای عضو شدن، تقویت ببخشند. بدین ترتیب بازارهای دیگری برای سود ایجاد میگردد.
o تجهیزات خریداری شده و یا به روز شده توسط بودجه صندوق مرزهای خارجی شامل ۵۴ سیستم نظارت بر مرز، ۲۲٣۴۷ قلم تجهیزات عملیاتی برای نظارت بر مرز و ۲۱۲٨٨۱ قلم از تجهیزات عملیاتی برای چک کردن مرز می باشد.
o برخی از مجوزهای فروش تسلیحات به خاورمیانه و آفریقای شمالی به منظور کنترل مرز نیز می باشند. بطور مثال دولت هلند در سال ۲۰۱۵، مجوز یک صادرات ٣۴ میلیون یورویی را برایThales Nederland (یک کمپانی تولید کننده سیستم دفاع دریایی) برای حمل سیستم های رادار و سیستم های C-٣ به مصر صادر کرد، علیرغم گزارشاتی که مبنی بر نقض حقوق بشر در این کشور وجود داشت.
• کمپانی های اصلی تسلیحاتی، بر صنعت حفاظت مرز اروپا غلبه یافته اند. آنها کمپانی هایی هستند که همگی بخش های حفاظتی خود را و همچنین شرکت های کوچکتر فن آوری اطلاعاتی را ایجاد کرده و یا گسترش داده اند. کمپانی Finmeccanica، غول تسلیحاتی ایتالیا به عنوان کمپانی "کنترل مرز و سیستم های حفاظتی" و به مثابه یکی از گردانندگان اصلی افزایش سفارشات و درآمد شناخته شده است.
• بازیگران بزرگ مجموعه حفاظت مرز اروپا، شامل شرکت های تسلیحاتی ایرباس، فین مکانیکا، تالس و سافران و همچنین غول فن آوری ایندرا می باشد. فین مکانیکا و ایرباس بخصوص دو برنده عمده قراردادهای اتحادیه اروپا که متمرکز بر تقویت مرزهاست، می باشند. ایرباس همچنین برنده شماره یک قراردادهای کمک مالی به تحقیقات حفاظتی اتحادیه اروپا می باشد.
• فین مکانیکا، تالس و ایرباس، بازیگران عمده در کسب و کار مربوط به حفاظت در اتحادیه اروپا، همچنین سه کمپانی از بزرگترین ۴ معامله گر تسلیحات اروپا می باشند. همه آنها در فروش تسلیحات به کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی فعال هستند. کل درآمد آنها در سال ۲۰۱۵ به ۹۵ میلیارد یورو رسید.
• کمپانی های اسرائیلی (به لطف قرارداد ۱۹۹۶ بین اسرائیل و اتحادیه اروپا) تنها کمپانی های غیر اروپایی هستند که کمک مالی تحقیقاتی دریافت می کنند و همچنین نقش عمده ای در تقویت مرزهای بلغارستان و مجارستان ایفا کرده اند. آنها تخصص خود را بر اساس دیوار جدایی کرانه باختری و مرزهای غزه با مصر ارتقاء می بخشند. شرکت اسرائیلی BTec Electronic Security Systems که توسط فرونتکس انتخاب شد تا در کارگاه آن در آوریل ۲۰۱۴ در مورد "سیستم نظارت مدار بسته بر مرز" شرکت کند، ممارست آنها را مبنی بر اینکه "فن آوری، راه حل ها و محصولات آنها در مرز اسرائیل – فلسطین به کارگرفته شده است"، تقویت بخشید.   
• صنعت تسلیحات و حفاظت، به شکل گیری سیاست حفاظت مرزی اروپا کمک کرد. این امر از طریق لابی، تأثیر متقابل بر نهادهای مرزی اتحادیه اروپا و شکل دادن به سیاست تحقیقاتی آن صورت گرفته است. سازمان برای حفاظت اروپا (EOS) که شامل تالس، فین مکانیکا و ایرباس است، از جمله فعال ترین سازمان برای لابی گری جهت افزایش حفاظت مرزی می باشد. بسیاری از طرح های آنها، از جمله فشار آنها برای راه اندازی یک آژانس سرتاسری برای حفاظت مرزی اروپا به تدریج به یک سیاست منجر شد – بطور مثال نگاه کنید به تبدیل شدن فرونتکس به آژانس مرزی و گارد ساحلی اروپا (EBCG) . بعلاوه، روزهای صنعتی مشترک هر شش ماه یکبار فرونتکس / ای بی سی جی و شرکت در میزگردهای مخصوص حفاظت و تسلیحات و نمایشگاه های متخصصین تسلیحاتی و حفاظتی، ارتباط منظم و جذبه طبیعی برای همکاری را تأمین میکند.
• صنعت تسلیحاتی و حفاظتی بطور موفقیت آمیزی ٣۱۶ میلیون یورو بودجه مخصوص پژوهش در مسائل حفاظتی را از آن خود ساخته است. آنها برای پژوهش دستورالعمل تعیین می کنند، آنرا به پیش میبرند و سپس اغلب از قراردادهای منتج از آن، نفع می برند. از سال ۲۰۰۲ تاکنون، اتحادیه اروپا بودجه ۵۶ پروژه در زمینه حفاظت مرزی و کنترل مرزی را تأمین کرده است.
در مجموع شواهد، یک همگرایی رشد یابنده را نشان میدهد که مابین منافع رهبران سیاسی اروپا که در صدد نظامی کردن مرزها هستند و پیمان کاران عمده دفاعی و حفاظتی آن که این خدمات را تأمین میکنند، وجود دارد. اما این امر فقط مقوله مختص تضاد منافع یا سودبرندگان از بحران نیست، بلکه به مسیری که اروپا در این لحظات مهم طی میکند نیز ربط می یابد. رئیس جمهور آیزنهاور بیش از نیم قرن پیش به خطر یک مجموعه نظامی- صنعتی هشدار داد که قدرت آن میتواند "آزادی های ما یا فرآیندهای دموکراتیک ما را به مخاطره اندازد". امروزه ما دارای یک مجموعه حتی قوی تر نظامی – حفاظتی- صنعتی می باشیم که از فن آوری هایی استفاده میکند که بطرف داخل و بسوی خارج نشانه گرفته است، فن آوری هایی که هم اکنون ضربه پذیرترین مردم از جان گذشته را در سیاره ما مورد هدف قرار داده است.
اجازه دادن به اینکه این مجموعه بدون هیچ بررسی ای به حال خود رها شود، خطری است برای دموکراسی و برای اروپای مبتنی بر همکاری و صلح.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست