یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ! - تقی روزبه


تقی روزبهاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۶ بهمن ۱٣۹۵ -  ۴ فوريه ۲۰۱۷


باردیگر شاهد تحریم های تازه ای علیه ایران هستیم که احتمالا بیشتر هم خواهند شد. رژیم ایران و ایضا مردم ایران که در گذشته چوب این فشارها را خورده اند و هنوز هم باید بخورند در اولویت کابینه ترامپ قرار دارند. کنگره و دولت آمریکا در این هدف همسو و متحد هستنند و هر لحظه بر شدت تهاجم دولت ترامپ علیه ایران افزوده می شود. پس از تهدیدهای نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیتی ترامپ مبنی بر این که از امروز بطور رسمی ایران زیر ذره بین قرار می گیرد و تهدیدهای شخص ترامپ، اینک او در آخرین واکنش و در پی پاسخ مقامات حمهوری اسلامی که از قضا تاحدی احتیاط آمیز هستند، به تندی اظهار داشته است که ایران با آتش بازی می کند. بزعم وی ایران (مردم یا دولت ایران؟!) در آستانه فروپاشی بود که اوباما به نجاتش شتافت ولی ایران (دولت) بداند که او اوباما نیست. بهرحال روشن است که با چنین ارزیابی هائی ایران را به عنوان اولین آماج قدرت نمائی سیاست خارجی خود و مهمترین خطری که منطقه و منافع آمریکا را تهدید می کند هدف گرفته است. واکنشی چنان سریع که حتی خود زمامداران جمهوری اسلامی را که با ترامپ به نحوی احتیاط آمیز و با صبر و انتظار برخورد می کردند غافلگیر ساخته است. دولت دونالد ترامپ البته تفاوتی بین رژیم و یا دولت ایران با مردم ایران قائل نیست. در نزد او بین دولت ها و مردم آنهم در کشورهای استبدادی که دولت ها خود را تحمیل کرده و به خودسرانه از زبان مردم سخن می گویند، تفاونی وجود ندارد. چرا که هدف، تأمین منافع آمریکا (البته با قرائت ترامپ از این منافع) بهر قیمتی است. با این وجود چنین یکسان انگاری نمی تواند محمل توجیه کننده ای برای اپوزیسیون مترقی و آگاهان جامعه ایران برای نادیده گرفتن این تمایز و تضاد باشد. این نیروها وظیفه دشوار مبارزه همزمان با تهاجم آمپریالیستی و افشاء و مبارزه علیه استبداد خودی را بطور همزمان دارند و از قضا در دوره ترامپ به عنوان تهدیدی برای جهان و دست آوردهای تمدن بشری و مشخصا ایران، حفظ استقلال صفوف ارتجاع و ترقی خواهی برای بالیدن نیروی مقاومت اهمیت بیشتری می یابد. و در همین رابطه کرنش به سوی ارتجاع جهانی یا ارتجاع داخلی به یکسان خطرناک و سم مهلکی است برای رهائی. اخیرا رئیس شورای اروپا تهدید ترامپ برای اروپا را در کنار دیگر تهدیدها هم چون تروریسم افراط گرائی اسلامی، و نیز روسیه و چین قرارداد. با این همه چنان که سیر رویدادها نشان می دهند، ایران می تواند نخستین آماجگاه فرود این مشت آهنین باشد.

دولت ترامپ آنچه که "خوبان" همه دارند تنها دارد! (از ریگان تا بوش پسر و...). یک دولت نفتی- میلتاریستی و تجارت پیشه است. مشخصه اصلی اش یک جانبه گرائی افراطی و فراگیر در حوزه های اقتصادی و سیاسی و نظامی است. او شیفته عقد معاهدات دو جانبه با تک به تک کشورهای جهان است تا از برتری خود بر دیگران مطمئن باشد و بقول خودش قراردادهای پرآب و نان تری بسود آمریکا منعقد کند. این رویکرد که واکنشی به سیر قهقرائی قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا و بکارگیری زور بازو برای حفظ برتری خود است، به لحاظ اقتصادی به معنی بحران در انباشت سرمایه مبتنی بر داد و ستد "بازار آزاد" و مکانیزم های اقتصادی است که بزعم این جریان بزیان آمریکا جریان دارد. روی آوردن به تأمین انباشت سرمایه با اتکاء بر مکانیزم های فرااقتصادی و زور پاسخی به این بحران است. ترامپ ضمن بهره برداری از بحران دولت-ملت ها، که تضعیف حق حاکمیت کشورها (در اصل بحران دموکراسی و فقدان مداخله شهروندان در تصمیم گیری ها و روندهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی) از نتایج آن است، در اساس مخالف جهانی شدن و به بیان دقیق تر جهانی سازی سرمایه نیست و اساسا خود به عنوان یک میلیاردر که در اقصا نقاط جهان منافع دارد (۵۰۰ شرکت)، بخشی از آن است. اما او حامل روایت جدیدی از جهانی سازی دستخوش بحران است که در آن افزایش وزن زور و اقتدارگرائی در اقتصاد در فرایندجهانی سازی برای مقابله با بحران های برساخته آن از یکسو و حفظ و تأمین سرکردگی آمریکا از سوی دیگر حرف اول را می زند، که البته آغشته با تمایلات شبه فاشیستی و نژادپرستانه و ضدزن و نیز بشدت ضدمحیط زیست است و... بهمین دلیل او خود یک دولت فراافکن از ریشه ها بوده و مولد بحران های تازه است. اما برای آن که این بحران ها به منصه ظهور برسند و دولت ترامپ زمین گیر شود نیازمند زمان لازم است تا تناقضات این برنامه علنی و آشکار شوند و بدیهی است که این واقعه در عرض چند روز و چندماه صورت نمی گیرد. اما بدلیل آن که کل برنامه و سیاست های اعلام شده هم با یکدیگر و هم با ادعاهای عوامفریبانه اش در تناقض جدی هسنتند که پرداختن به آنها خارج از حوصله این نوشته کوتاه است و برانگیختن مقاومت عمومی اجتناب ناپذیر است. به عنوان یک نمونه از این نوع تناقض ها، شعار غلط انداز او در مبارزه علیه تروریسم و داعش به عنوان هدف عمده و اعلام شده، است که با سیاست عملی اش در نزدیک شدن به حامیان مستقیم و غیرمستقیم تروریسم هم چون عربستان و شیوخ نفتی در تضاد کامل قرار دارد. (سیاستی که ترزا می جلوتر از او به استقبالش رفت). بهرحال او در یک سال اول حکومت و بویژه صد روز اول خیلی تهاجمی و خطرناک ظاهر شده و خواهد شد. چرا که از یکسو برای نشان دادن قابلیت خود به قدرت نمائی خواهد پرداخت و از سوی دیگر حامیانش به نوعی در انتظار عملکرد او خواهند ماند. ضما چه بسا او برای پوشاندن ضعف هایش نیز احتیاج به بحران آفرینی هائی از این نوع دارد و با سفر عنقریب ناتانیاهو به آمریکا و دیدارش با ترامپ، با توجه به این که او خواهان ابطال برجام و محاصره اقتصادی و... ایران است، انتظار می رود که بر شدت این نوع تهدیدها افزوده شود. ترامپ و تیم همراهش نشان داده اند که در برخورد با برجام تمایل دارند که بطور غیرمستقیم به آن حمله کنند، و از عرصه های دیگری چون تشدید فشار حول تروریسم و به چالش طلبیدن نفوذ ایران در منطقه وارد شوند تا نقض مستقیم برجام. ترجیح آنها این است که برای جلب حمایت جهانی و متحدین خود ایران را مسئول چنان نقضی وانمودکنند تا خود را. ولی در هر صورت آنها برجام را ناقص می دانند که هم محدودیت ها در آن موقت هستند و هم مشروط به شروط دیگری نشده و دست ایران را باز گذاشته است.

تا آن زمان- زمین گیرشدن این سیاست ها- بدترین و خطرناک ترین و باید گفت ابلهانه ترین سیاست دم به تله این هیولای وحشی و خشمگین دادن است! نباید فراموش کرد که این نوع تهدیدها توسط ترامپ در عین حال برای مقابله با فرایند روبه گسترش خیزش های اجتماعی در آمریکا و جهان هم هست. بعنی یافتن خطر و دشمنی خارجی برای قطبی کردن فضای سیاسی حول آن و منجمدکردن جنبش های اعتراضی. در حالی که شکل گیری و قطب بندی جامعه آمریکا و جهان حول مطالبات واقعی و ترقی خواهانه که زمینه بروز عینی دارد، طبیعی ترین و بهترین مسیر و روش برای پرده برداری از سیمای واقعی برنامه و اهداف و ماهیت شعارهائی شبه فاشیستی و بسیج کننده ای چون "از امروز اول آمریکا" بر می دارد و معلوم می کند که مراد از شعار اول آمریکا چه کسانی و لایه ها و طبقه ای در مدنظر است. این نوع تهاجمات درعین حال به لحاظ داخل ایران به سود جناح افراطی و شبه فاشیستی رژیم اسلامی و مشخصا سپاه و خامنه ای و نیروهای سرکوبگری که موقعیت خود را مدیون وجود بحران و شرایط شبه جنگی هستند نیز هست. پرتاب موشک قبلا اعلام نشده و سپس اعتراف به آن و ادعاهائی چون ایران قدرت برتر منطقه ای است که نه فقط ترامپ بلکه حساسیت همه منطقه را علیه خود برمی آشوبد، که ولایتی به نیابت از خامنه ای برزبان رانده است و یا حمله انتحاری در آبهای یمن به کشتی جنگی عربستان که آمریکا مدعی است هدفش ناوگان آمریکا بوده است و همه و همه می توانند هم چون نعمتی آسمانی فرصت و بهانه لازم را برای دولت ترامپ که به دنبال یک دشمن خارجی و قدرت نمائی و به اصطلاح کشتن گربه دم حجله است فراهم سازد، بخصوص که هنوز نمی خواهد با روسیه و یا حتی چین سریعا به مقابله به پردازد. اگر در نطر بگیریم که هدف اعلام شده ترامپ بازگرداندن اقتدار و عظمت و باصطلاح هژمونی آمریکائی است بدیهی است که منطقا و نهایتا مصاف اصلی و بزرگ با رقبای واقعی اش چین و روسیه خواهد بود و به مصداق آن که دو پادشاه (و دو مدعی اقتدارگرا) نتوانند بر یک گلیم بخسبند! گرچه از همین حالاهم معلوم می شود که احتمالا ماه عسل نزدیکی به روسیه اگر از گفتار هم به عمل فرا بروید، به ویژه که در این حوزه ترامپ به طور جدی زیرفشار روز افزون کنگره و سران حزب حمهوری خواه قرار دارد به درازا نخواهد کشید و بیشتر جنبه تاکتیکی و مانور خواهدداشت تا یک سیاست راهبردی و درازمدت. چنانکه از همین حالا نماینده آمریکا در سازمان ملل از گردراه نرسیده از اشغال کریمه و جنگ روسیه و حامیانش در اوکراین لب به انتقاد گشوده و گفته است رفع تحریم ها منوط به عقب نشینی از آن ها است و یا طرح مناطق امن در سوریه (همان موضوعی که در فصل رقابت ها خانم کلننیون را بخاطر طرح آن و این که می تواند به جنگ سوم منتهی شود سرزنش می کرد) آنهم بدون تبادل نظر با مسکو و با پی آمدهای نامعلومش مورد دیگری است از این نوع سیاست یک جانبه گری که بعید است با آن بتوان نزدیکی پایداری بین آمریکای ترامپ و روسیه پوتین برقرار کرد.

۲۰۱۷.۰۲.۰٣
*- خاصیت های ترامپ!
taghi-roozbeh.blogspot.de
*-توئیت ترامپ: ایران با آتش بازی می کند
www.ilna.ir
*-آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!
taghi-roozbeh.blogspot.de
*- ترامپ، و سروع فصل تازه ای در سیاست ها و کنشگری جنبش های اعتراضی
taghi-roozbeh.blogspot.de


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست