یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


سهم مثبت او در اقتصاد سیاسی مارکسیستی (دیدگاه)

۲ ارديبهشت ۱٣۹۷

افیون اقای قوچانی، در تقابل با لیبرالیسم توده ها - برزویه طبیب (مقاله ها)

٣ شهريور ۱٣۹۴

پروژه وحدت چپ و زمان نتیجه گیری رفیق شیدان وثیق (دیدگاه)

٣۰ خرداد ۱٣۹۴

نقدی بر نقادی رفیق اسماعیل سپهر (دیدگاه)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۴

آقای آذرنگ چگونه از انترناسیونالیسم پرولتری دفاع میکند (سیاسی)

۲٨ اسفند ۱٣۹٣

آقای پورمندی و خورشت قیمه! (سیاسی)

۱۹ اسفند ۱٣۹٣

من شارلی نیستم، زیرا سالهاست که خنده یادم رفته است (سیاسی)

۲۲ دی ۱٣۹٣

اصقلابی بنام انقلاب و مروری بنام عبور (سیاسی)

۲۷ تير ۱٣۹٣

درباره ی داعش و پاسیفیسم مزمن چپ (سیاسی)

٣۰ خرداد ۱٣۹٣

توهمی به نام توهم (سیاسی)

۷ فروردين ۱٣۹٣

استقلال، استقلال، جمهوری اسلامی (سیاسی)

۲۱ اسفند ۱٣۹۲

احضار ارواح فداییان شهید (سیاسی)

۲۴ بهمن ۱٣۹۲

آیا ایرادی جدی به مارکس وارد نشده است؟ (دیدگاه)

۲۶ آبان ۱٣۹۲

آقای خلیق و برادران مارکس (دیدگاه)

۲٨ مهر ۱٣۹۲

آقای خلیق، زمین بدور خورشید می چرخد (دیدگاه)

۱٣ مهر ۱٣۹۲

در بیگناهی فرخ نگهدار (سیاسی)

٨ تير ۱٣۹۲

فقدان سیاست ورزی پرنس نوین (سیاسی)

۱۹ خرداد ۱٣۹۲

سیاست تحریم و عدم مشارکت (سیاسی)

٣ ارديبهشت ۱٣۹۲

نفت و فرش بهارستان یا لحاف ملا - برزویه ی طبیب (مقاله ها)

۲٨ اسفند ۱٣۹۱

تاکتیک واستراتژی
سوسیال دموکراسی در برابر جنبش ناسیونالیستی
(دیدگاه)

۲۰ اسفند ۱٣۹۱

پروژه وحدت چپ یا وحدت راست‎ (دیدگاه)

۱۵ آذر ۱٣۹۱

 

برزویه طبیب


بازگشت به صفحه نخست