دسته: رويدادها

جنبش اعتراضی و روبه رشد کارگران خاموش شدنی نیست

سرانجام دادگاه انقلاب حکومت “عدل و انصاف” سرمایه، پس از ماه‌ها بازداشت و فشار نسبت به تنی چند از کارگران هفت‌تپه و پنج تن از فعالان و روزنامه نگاران حامی آنان، آن‌ها را صرفا...

معرفی کتاب “تجربه جوانان تنها آمده و مسئولین از هم پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی”

تجربه جوانان تنها آمده و مسئولین درباره هم پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی مهرداد درویش پور و نیکلاس مونسون (ویراستار) پژوهش ها درباره توان ایستادگی جوانان پناهجو پیشداوری ها را به چالش می کشند!...

فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی “آرمان”، شماره ۱۱ منتشر شد

یازدهمین شمارۀ فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان منتشر شد و در سایت آرمان در دسترس همگان است.  در این لینک بخوانید: http://armanfoundation.com/wp-content/uploads/2019/09/Arman_Magazine_11.pdf ویژگی آرمان، طرح پژوهش های سنجشگرانه، شرح فعالیت های مردم نهاد ایرانیان...

فراخوان به گردهمایی در پاریس

فراخوان به یک گردهمائى در پاریس درروز پنجم اکتبر ،چهاردهم مهرماه جمهورى اسلامى ایران ناتوان از حل بحرانِ خود آفریده در روابط بین المللى و منطقه اى ، که تحریم همه جانبه اقتصادى و...

تجربه‌ای تازه در برگزاری میز کتاب سانسور با حذف فیزیکی کتاب آلمانی

در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ کنفرانس سه روزه با عنوان “کنفرانس ایران- ۴۰ سال انقلاب، ۴۰ سال دیکتاتوری اسلامی، ۴۰ سال مقاومت و ایستادگی، از طرف “انجمن یاری رسانی پزشکی به پناهجویان...

اطلاعیه “کمیته حمایت” ازبیانیه ۱۴ نفراز کنشگران سیاسی و مدنی داخل کشور

حامیان گرامی جنبش ” بیانیه ۱۴ نفر” /  نه به جمهوری اسلامی بیانیه تکمیلی ۱۴ نفراز کنشگران داخل کشور  و طرح درخواست گذار خشونت پرهیز از جمهوری جهل و جنایت به حکومتی سکولار –...

استکهلم – سوئد: گزارشی از تظاهرات در حمایت از کارگران در بند ایران

در روز جمعه ۱۳سپتامبر ۲۰۱۹ ، با فراخوان سازمانهای و نیروهای سیاسی مختلف، تظاهراتی در میدان مرکزی شهر استکهلم برای اعتراض نسبت به احکام ارتجاعی صادر شده علیه فعالین کارگری برگزار شد. در این...

نگاهی اجمالی به دستاوردهای جنبش “بیانیه ۱۴ نفر” – “کمیتۀ حمایت” از بیانیه ۱۴ نفر

خردادماه سال ۱۳۹۸ بیانیه ای منتشرشد که سپهرسیاسی جامعه ایرانی در خارج و داخل کشورراتحت تاثیرقرارداده است. انتشاراین بیانیه سیاسی را نخستین حرکت سیاسی و مدنی ای می توان دانست  که طی سه دهه...