دسته: سياسی

د ر باره مجلس موسسان و نظر روزا لوکزامبورگ – بهروز فراهانی

روزا لوکزامبورگ با صراحت تکیه به مجلس موسسان را درجا زدن در چهارچوب انقلاب بورژوائی ، باج دادن به فریب بورژوازی و سوسیال دمکراسی خیانت پیشه آن دوران می داند که دستگاه دولتی ساخته...

در باره موقعیت کنونی ایران – محمدرضا نیکفر، فرج سرکوهی…

سرکوهی: چند روز پیش آقای محمدرضا نیکفر درباره توئیت کسی که در باره فرارسیدن «دوران تازه ای از مناسبات قدرت و اقتصاد» در ایران کنونی نوشته بود، توئیت‌هائی نوشت. من بر توئیت‌های او حاشیه‌هائی نوشتم. کسانی دیگری نیز نظرهای خود نوشتند

از صدور احکام ناعادلانه تا پاشنه آشیل جنبش چپ ایران – نسیم سلطان‌ بیگی

خبر نیست آوار است. آواری که سالیان درازیست می‌ریزد، مانند دیواری که سالیان زیادی است بر سرمان خراب می‌شود و انتهایی ندارد. آجرهای بهمنی‌اش زرد نمی‌شوند و می‌خواهد همچنان سرخ و گداخته بمانند؛ هرچند...

انقلاب آبی – به خاطره آتشین دختر آبی ایران – جمشید طاهری پور

پیشتر بر این نظر بودم که انقلاب آینده ایران، انقلاب گل قالی نام خواهد داشت، اکنون نام تازه و بایسته برای آن را  انقلاب آبی ایران می‌شناسم. انقلابی برای آفرینش یک زندگی نوین در...

رقص گلادیاتورها در آتش – مژگان باقری (معلم)

این روزها همه درباره سحر می نویسند از تفسیرهای سیاسی گرفته تا جامعه شناسی و روانشناسی. مردها طبق معمول دوباره پیشقدم شده اند تا عوامل این مرگ دردناک را تبیین کنند. عده ای درباره لزوم...

به “سرما خورده گی” رای دهید! – محمد قراگوزلو

پاسخی کوتاه به کرباسچی و تشکیلاتش! بعد از “انتخابات” ماموریت سیاسی این حزب به طیف­ های رسانه ­یی اش منتقل می­شود. هدف اصلی رسانه­ های کارگزاران در یک جمله زدن چپ سوسیالیست است! برای...

حکم بیدادگاه، واکنش ما و موانع پیش پا – حمید محصص

ولی در این راه، با یک معضل جدی و انکار ناپذیر روبروییم. جامعه، افکار عمومی، قشرها و بخش های مختلف مردم، واکنشی درخور نسبت به این بیداد آشکار نشان نداده اند. برخلاف تصور یا...

عقب نشینی “رسمی” جنایتکاران و یک هشدار – ایرج فرزاد

در پی صدور احکام سنگینی که برای اسماعیل بخشی، محمد حنیفر، سپیده قلیان و دیگر حامیان کارگران هفت تپه صادر شد، خشمی مُقًدس و امید بخش سرتاسر جامعه ایران را فراگرفت. وزارت “عدل” اسلام تحت...