دسته: کارگری

خطر زرد، یا توهم یک رویای دیرینه طبقه کارگر از خود بیگانه – ناصر آقاجری

بازی کردن با واژه ها و وارونه جلوه دادن آنها برای سر دواندن و فریب کارگرانِ بدون تشکل و افراد مسخ شده ای که با دنیای شناخت علمی بیگانه اند، یکی از شیوه های...

برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر (بخش پایانی) – حسین اکبری

حسین اکبری: جواد مهران گهر متولد بیست و ششم شهریور یکهزار و سیصد و بیست خورشیدی است. در نوجوانی در مسیر بزرگ ترین رویداد تاریخی ایران، جنبش ملی شدن نفت و در ادامه کودتای...

برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر (بخش پنجم) – حسین اکبری

درک سیاسی –اجتماعی کارگران سندیکایی از رفرم های  نظام  سیاسی  حاکم • جواد مهران گهر در نوجوانی در مسیر بزرگترین رویداد تاریخی ایران، جنبش ملی شدن نفت و در ادامه کودتای سیاه مرداد سال...

مرگ کارگرانی که گرفتار حوضچه‌های آمونیاک می‌شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۹ نفر در روزهای اخیر در اثر خفگی با گاز آمونیاک جان باختند. گازی با بویی تند و زننده که فوراً باعث نفس‌تنگی و نهایتاً مرگ می‌شود. دوم شهریور ماه بود...

برگی از خاطرات استاد جواد مهران گهر (بخش چهارم) – حسین اکبری

کارگران از مبارزان راه آزادی و برابری، مقاومت می آموزند! در مورد مسئله بیکاری خودم زمانی حل شد که یکی از روزها در لاله‌زار قدیم قدم میزدم که یکی از کارگران قدیم که تازه...

حمایت اقتصاد دانان نولیبرال از بازنشستگان! – ناصر آقاجری

• زمانی که مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را از آستین رییس جمهور رفسنجانی بیرون کشیدند، مناطق آزاد تجاری – صنعتی را پیشنهاد دادند تا همه کارگران آن از شمول قانون کار...