یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اطلاعیه ی شماره ی ۳ حزب حکمتیست (خط رسمی)


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۲ دی ۱٣۹۶ -  ۲ ژانويه ۲۰۱٨


مردم آزادیخواه و برابری طلب ایران!
رفقای کمونیست!
موج رو به گسترش اعتراضات برحق شما، خشم و تعرض برحق فروخفته چهار دهه شما علیه حاکمیت اقلیتی استثمارگر، دزد و فاسد و جنایتکار، با پرچم عدالتخواهی محرومان جامعه، جهانی را امیدوار و به تحرک درآورده است. امروز صدای آزادیخواهی شما بخش بزرگی از مردم محروم جهان را به آینده ای بهتر امیدوار کرده است و حاکمین بر جهان را یکی پس از دیگری نگران کرده است. هر پیشروی و موفقیت در ایران دهها و صدها میلیون انسان کارگر و زن و مرد و جوان عدالتخواه را دلگرم و به پشتیبان فعال تحرک شما در می آورد. امروز چشم جهانیان، مردم محروم، طبقه کارگر، همه آزادیخواهان و برابری طلبان به شما دوخته شده است.
هیچ چیز برحق تر از تعرض شما به حاکمیت سراپا نکبت بار جمهوری اسلامی نیست. صدای شما صدای دهها میلیون انسان شرافتمند و معترض و عدالتخواه در سراسر ایران است. این صدا باید هر روز بلند تر و رساتر و از زبان صفی هر چه وسیعتر و متحد تر به گوش تمام محرومان جهان برسد.
اعتراض بر حق شما باید هر روز میدانهای وسیعتری از مباره همه جانبه محرومان را در بربگیرد، قدرتمندتر شود و امیدواری به موفقیتهای بزرگ را به هر شهر و محله و مرکز کاری، به میان همه محرومان ببرد، امید ایجاد کند و به تحرک بیندازد. باید این اعتراضات و تعرض به ارگانهای سرکوب و تحمیق جمهوری اسلامی را با به تعطیلی کشاندن مراکز کار و تحصیل، با اعتصابات عمومی و... همراه کرد. باید نشان داد نه فقط خیابانها که تولید و توزیع و اداره جامعه، همه و همه را با دستان پر قدرت و متحد خود، میخوابانیم و همه جا را به میدان جدال خود علیه حاکمین تبدیل میکنیم. باید همه اوباشان حاکم را حالی کرد که تمام مراکز صنعتی، تمام مراکز اداری، آموزشی، تولیدی و خدماتی را نیروی وسیع ما کارگران، ما استثمار شدگان، ما زنان،مردان و جوانان آزادیخواه میچرخوانیم و آنها را میخوابانیم و به میدان جدال خود، به میدان حق طلبی خود تبدیل میکنیم. باید بدانند اعتراضات ما تنها به خیابان محدود نخواهد شد و کل جامعه را به میدان جدال خود تبدیل میکنیم و امکان سرکوب در خیابان را از آنها خواهیم گرفت و نه تنها دستگیر شدگان این دوره که همه زندانیان سیاسی را با نیروی متحد خود آزاد میکنیم. همه دشمنان ما میدانند اگر تحرک ما علاوه بر خیابان به همه این میدانها کشیده شود، همه روسای جمهوری اسلامی، همه عربده کشان و اوباشان آنها، مجبورند سر تعظیم فرو آورند و دست از تهدید و لشکر کشی بردارند. ما باید این نیرو را سازمان و به میدان آوریم و امروز این به میدان آوردن برای جنبش ما از نان شب واجب تر است.
امروز همه دشمنان قسم خورده محروما، نه تنها در ایران بلکه و بعلاوه در سطح جهان متوجه خطری که حاکمیت مشتی انگل سرمایه دار در ایران را به خطر انداخته است شده اند. همه دیده اند که این صدا و این اعتراضات شوخی بردار نیست، بازی جناحی و جدال باندهای قدرت متحد و نزدیک یا مخالف با آنها نیست. متوجه شده اند صدای محرومان ایران و موفقیت آنها میتواند در همه دنیا منشا تحرکات انسانی طبقه کارگر و ستمدیدگان علیه توحش و بربریت حاکم بر جهان شود و همه از این نگرانند و سوگند میخورند که آنها دخالت ندارند و دخالت نمیکنند. اگر همه این صف به حق نگران سرنوشت جمهوری اسلامی و نگرانی پیروزی کارگران و استثمار شدگان هستند، هزاران برابر آنها از هم طبقه ای های ما، از مردم عدالتخواه جهان نیز به امید پیروزی ما هستند.
نباید اجازه داد دشمنان ما، جناح های رژیم، شخصیت های متعفن آنها، آلترناتیو ها و اپوزیسیون های دست ساز ضدمردمی و مخرب، در غیاب اعمال قدرت متحد و متشکل شما، امکان ابراز وجودی پیدا کند و میان مردم تفرقه بیاندازد و پیشروی انسانی شما را به بیراه بکشاند.
تنها و تنها شکل دادن فوری به ارگانهای هدایت و رهبری و هماهنگ کننده اعتراضات، به نهادها و کانونها و تشکلات و... خود، در هر شکل و به هرنام و در هر سطحی، در محلات، مراکز کار و تحصیل و در شهرها میتواند پیشروی شما را تضمین کند و آن را تداوم بخشد.
ارگانهایی که از اعتراضات خیابانی تا اعتصابهای عمومی، تا مقابله با اوباش بسیجی و حزب اللهی و سپاه را سازمان داده و رهبری میکنند. ارگانهایی که تضمین میکنند جمهوری اسلامی جرات سرکوب مردم معترض به فقر و اختناق و دزدی و فساد، مردم معترض به حاکمیت جمهوری اسلامی را به خود ندهد. ارگانهایی که توان نیروی خود و توازن کنونی را و اهمیت حیاتی کشاندن اعتراض به کل جامعه، به همه مراکز تولیدی و خدماتی و... را درک میکند و برایش نقشه میریزد و اجازه نمیدهد نسل جوان و مردم آزادیخواه در خیابان تنها بمانند و اخلال گران و اوباشان حاکم امکان سرکوبش را به نام مقابله با "اخلال گر" فراهم کنند.

رفقای کمونیست
امروز بیش از هرزمانی حضور شما در شکل دادن به صف مستقل و متحد مردم محروم و به تنگ آمده از حاکمیت جمهوری اسلامی حیاتی است.
وظیفه تضمین تداوم و پیشروی این اعتراضات، تنها و تنها به عهده شما است. باید در راس این تلاش برای قدرتمند تر کردن اعتراضات، گسترده تر کردن آن و مهمتر از همه هماهنگ و رهبری کردن آن قرار گرفت و نباید اجازه داد خشم، نفرت و اعتراض مردم محرومی که برای نان، آزادی و یک زندگی بهتر به خیابانها آمده اند، در همین حد بماند. باید امکانی فراهم کرد که میلیونها انسان زحمتکش جامعه، کارگران جامعه، کارکنان و گردانندگان چرخ تولید و زندگی در جامعه به اشکال مناسب در محل کار، در هر جا هستند به عنوان بخشی از صف متحد ما در این مقابله انسانی و برای پیروزی آن شرکت کنند.
پیروزی این جنبش در دست ما است. باید آستین ها را بالا زد و فوری دست بکار شد.

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست (خط رسمی)
١٢دیماه ١٣٩٦- دوم ژانویه ٢٠١٨


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست