بولتن روزانه سیاسی - خبری ، تحلیلی و فرهنگی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱٣ فروردين ۱٣٨۵ -  ۲ آوريل ۲۰۰۶


                                        تاریخ تاسیس: بهمن ماه ۱٣۷٨ - فوریه ۱۹۹۹
                                              مدیر مسوول و سردبیر: ف. تابان
                                     دبیر تحریریه و دستیار سردبیر: علی مختاری
                                  دبیر تحریریه و مسئول بخش ادبیات: خسرو باقرپور

                                          
                با ارسال پیام‌ها، نظرات و دیدگاه‌های خود به جریان اطلاع رسانی و گردش افکار  در
                                              صفحه "اخبار روز" کمک  کنید!

                                                 با پیشنهادات و انتقادات، 
                                                 ارسال اخبار و اطلاعات،
                            ارایه مقالات و تحلیل‌ها پیرامون مسایل ایران و جهان،
                                     به بهبود کیفیت "اخبار روز" یاری رسانید!

         "اخبار روز"  آماده است اعلانات و گزارش فعالیت‌های تشکل‌های دمواتیک در داخل
                                          و خارج از کشور را منتشر کند

                "اخبار روز" آماده است در انتشار اعلامیه‌ها و مواضع و دیدگاه‌های احزاب و
                           سازمان‌های سیاسی  دموکرات و آزادیخواه ، همکاری کند

         برای انتشار سریع تر پیام‌ها، مواضع و مقالات خود، یک نسخه از آن را در واژه پرداز «ورد»
                                   به آدرس الکترونیکی "اخبار روز" ارسال کنید

             با معرفی "اخبار روز" به ایرانیان در داخل و خارج از کشور، به گسترش این شبکه
                                              اطلاع رسانی کمک کنید!