لایه‌ لایه ... ‌ڕۆڵه ‌لای...


شهلا دباغی


• افق از نام شما رنگ میگیرد
ساز کیانوش
"بارانه‌" مینوازد
و من
همراه‌ همه ی ‌غریبان جهان
سخت می گریم: ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱ خرداد ۱٣٨۹ -  ۲۲ می ۲۰۱۰


 
 
شما فرزانگان مهربان، برای بدست آوردن شادیهای کوچک و روزانه ‌بچه‌های تهیدست، برای برآوردن آرزوهای اولیه ‌انسانی دیگران و خود به ‌پای دار رفتید. من اینجا با این همه ‌آزادی چه ‌غمگینم بی شما.
............

یازده‌روز کوچتان
یازده‌صد هزار سال بی شمایی
هرچه‌می‌بارم
دلم را تسکینی نیست
ستاره‌های آن زمهریر...

نگاهتان
هرآن با من
آبی جانم
کران تا کران
اینک
کویریست بی شما....

بنگرید!
دختران کوهستان
"مێخک‌بند"های خود را
به‌ "هه‌ڵاڵه‌" و "به‌یبوون"
می اڵایند
تا بر مزارتان نهند
"شاهو" و "ئاگری"
به‌پایتان سجده‌میکنند

ای همه‌مهربانی
در دم دمان صبحی غمگین
اینک
افق از نام شما رنگ میگیرد
ساز کیانوش
"بارانه‌" مینوازد
و من
همراه‌همه‌غریبان جهان
سخت میگریم:
"لایه‌لایه‌ڕۆڵه‌لای لایه‌
ئه‌مشه‌وه‌به‌زه‌یت به‌من دا نایه"*

*از شاعر کورد هه‌ژار. لای لای فرزندم لای لای، امشب به‌حال من رحم نمیکنی.