مادر


محسن هرندی


• دیروز و امروز و فردا
فاصله های بهانه اند
تنها تویی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۴ تير ۱٣۹۰ -  ۱۵ ژوئيه ۲۰۱۱


هیچگاه از خاطرم نمی روی
مادر
دیروز و امروز و فردا
فاصله های بهانه اند
تنها تویی
که پلک بیداری
بر این خواب کودکانه نمی زنی
مادر