گنجی و هیستری چپ ستیزی"در گفتگو با رئیس دانا و یک توضیح ضروری:
کاهگل گرفتن زیر بینی، یعنی به هوش آوردن!


سهیل آصفیاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۹ مرداد ۱٣٨۵ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۰۶


مطلب"گنجی و هیستری چپ ستیزی" در گفتگو با فریبرز رئیس دانا،از زمان انتشار تاکنون با بازخوردهای متفاوتی از سوی مخاطبین در درون مرز و برون مرز مواجه شده است. چندین نقد کتبی و کلام و پیغام و پسغام از سوی یاران و همراهان و میهن دوستان مختلف به من و دکتر رئیس دانا در مورد مضمون و محتوای گفتگو و بیشتر از همه نسبت به "لحن" دکتر رئیس دانا در این گفتگو رسید که برخی نکات مندرج در این نقدها و انتقادات جای تامل جدی دارد که در این توضیح کوتاه مجال پرداختن به این مهم نیست. و اما من در مقام یک روزنامه نگار، در این گفتگو سعی کرده ام   که در راستای شفاف سازی هر چه بیشتر فضای رسانه ای و پرداختن به مساله "اکبر گنجی"،چیزی که هفته های متمادیست در صدر گزارش ها و اخبار رسانه های فارسی قرار گرفته و بازتابهای مختلف داشته است، شاید که گامی کوچک به واکاوی ماجرا نزدیک شوم. از همین رو   وفاداری کامل به متن و نیز لحن این گفتگو را وظیفه خود دانسته و سعی کردم برای انتقال هر چه بیشتر مفهوم سخن، آنچه گفته می شود با حال و هوای یک گفتگوی صمیمانه و در واقع "بدون ویرایش" همخوان شود. نوع تحلیل،محتوا و حرف و سخن دکتر رئیس دانا در این گفتگو واضح تر از آن است که نیاز به توضیحی باشد. اما ذکر یک نکته و توضیح در این میانه ضروری است. دکتر رئیس دانا، بعد از انتشار گفتگو از برخی نارضایی های افراد و به خصوص یاران این سو و آن سوی میهن گفت درباره برخی عبارات به کار رفته توسط ایشان در این گفتگو. دکتر رئیس دانا ضمن اعلام این مطلب که به تمام نکات مندرج در این گفتگو اعتقاد راسخ دارد تاکید کرد جایی که از قول او درج شده است «...وقتی از به کار بردن واژه "طبقه" تاول می زنند،آبله مرغون می گیرند! از شنیدن کلمه کارگر که غش می کنند. باید کاهگل بگیریم جلوی   دهان همه این روشنفکران دینی را!..»    بدیهی است که منظور، به هیچ عنوان خاموش کردن صدای مخالف یا چیزی از این قبیل نبوده است بلکه منظور از این جمله که احتمالا در خطایی سهوی با ترکیب واژگانی دیگری به   نوعی منعکس شده است که چنین سوءتفاهم زشتی را برانگیخته، گرفتن کاهگل (به مثابه عملی سنتی برای به هوش آمدن فردی که غش کرده است در ایران قدیم) زیر بینی این گروه بوده است که به زعم او   از مفاهیم ضروری تاریخ میهن فاصله گرفته اند و این کار شاید که   موجب هوشیاری دوباره آنان شود. بار دیگر به نوبه خود از توجه و همراهی پویشگران به این گفتگو سپاسگزارم و بر این اصل بدیهی تاکیدی دوباره لازم است که سپهر تحولات آتی "ایران فردا" با پند گرفتن از تجارب تلخ گذشته و تنها با همدلی و درک و مدارای همه جریانها ،احزاب و سازمانهای سیاسی و عقیدتی مختلف، ترسیم می شود. ایجاد تشتت در صفوف دموکراسی خواهان با هر دلیل و توجیهی ،خطایی است نابخشودنی در برهه فعلی میهن ما و بدون هیچ تردیدی، دموکراسی یعنی دفاع جانانه از شنیدن صدای مخالف من!