افتاده از زینم مرا بگذار و بگذر


کریم سهرابی


• افتاده از زینم مرا بگذار و بگذر
خونین و مالینم مرا بگذار و بگذر

من طشتِ لبریزم پُر از خونِ سیاوش
در مرگِ غمگینم مرا بگذار و بگذر ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۲ شهريور ۱٣۹۱ -  ۲ سپتامبر ۲۰۱۲


 افتاده از زینم مرا بگذار و بگذر
خونین و مالینم مرا بگذار و بگذر

من طشتِ لبریزم پُر از خونِ سیاوش
در مرگِ غمگینم مرا بگذار و بگذر


دنیا و دینم بودی و بر گشتی از من
بر گشته از دینم ،مرا بگذار و بگذر

تو نیستی من با تو هستم تا که هستم
این است آئینم ،مرا بگذار و بگذر

در خواب هایم تا سحر هستی تو با من
با خواب شیرینم مرا بگذار و بگذر

تو بی من و من بی تو و ای داد و بیداد
سخت است تسکینم مرا بگذار و بگذر

سیمرغ و تیرِ گَز بهم دریای خون کرد
چشمِ جهان بینم مرا بگذار و بگذر

هر لحظه آوارِ بلا می ریزد اینجا
منشین ببالینم مرا بگذار و بگذر

تنها رهایم کن برو، هر جا دلت خواست
من یاغی ام ،اینم ،مرا بگذار و بگذر

کریم سهرابی-فرزنو-کالیفرنیا