امشب ،دوباره با من، یادِ گذشته ها کُن


کریم سهرابی


• امشب ،دوباره با من، یادِ گذشته ها کُن
شورِ گذشته ها را ، با شعرم آشنا کُن

دیری ست ،بویِ غربت در بسترم نشسته است
عطرِ تنِ گُلت را، در بسترم رها کن ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱٣ شهريور ۱٣۹۲ -  ۴ سپتامبر ۲۰۱٣


 
 

رو سر بنه به بالین........
----------------------------

امشب ،دوباره با من، یادِ گذشته ها کُن
شورِ گذشته ها را ، با شعرم آشنا کُن

دیری ست ،بویِ غربت در بسترم نشسته است
عطرِ تنِ گُلت را، در بسترم رها کن

بغُضی است مثلِ مُردن، پیچیده در گلویم
با معجزِ لبانت،این بُغض را دوا کن

با هم بیا به بینیم،خوابِ ستاره ها را
چشمِ ستاره ها را ، روی سپیده، وا کن

یادت به خیر، ما را، عُمرِ دوباره دادی
بنشین دو باره با من ،تجدیدِ ما جرا کن

افتاده هستی، اما با خاک در نیامیز
پاکی تو مثلِ شبنم، خورشید را صدا کن

در خاطرم تو ماندی، در خاطرت نماندم
آه از بلایِ قسمت،تدبیرِ این بلا کن

این دردِ خود پرستی،ما را ، ز پا در آورد
با نیمه ی نگاهی، ما را به ما عطا کن

پائیز بی شکوفه ،فصلِ عزایِ یاغی
بارانِ گریه ات را، بر ما ، جدا جدا کن


دکتر کریم سهرابی