دلِ ویرانِ من از یادِ تو، آزاد نشُد


کریم سهرابی


• دلِ ویرانِ من از یادِ تو، آزاد نشُد
هرگز این خانه ی ویرانِ تو، آباد نشد

مانده در دامِ تو و ، غولِ بیابان ام خوُرد
صیدِ نا قابلِ تو، لایقِ صیاد نشد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۵ آبان ۱٣۹۲ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۱٣


 
 دلِ ویرانِ من از یادِ تو، آزاد نشُد
هرگز این خانه ی ویرانِ تو، آباد نشد

مانده در دامِ تو و ، غولِ بیابان ام خوُرد
صیدِ نا قابلِ تو، لایقِ صیاد نشد

پَرِ پَرواز و چمن را، به عزیزان دادند
سَهمِ ما ،جُز قفس و خاطرِ ناشاد ، نشد

عشق، اول قَدم و ، تیشه به فرقم کوبید
قسمت ام، همدلیِ تیشه و فرهاد نشد

سعی کردم ، بروَد ازدل و یاغی بشَود
من شدم یاغی و، او ،از دلم،ای داد، نشد

کریم-سهرابی-کالیفرنیا