توضیحی درباره آمارهای قومیت - علی دوستزاده

نظرات دیگران
  
    از : اورمو اوغلو

عنوان : تذکر
با سلام
شما براساس چه حسابو کتابی ۵۰ در صد جمعیت آذربایجان غربی را تورک دانسته اید. حداقل ۷۰ درصد آن منطقه را ترکان تشکیل می دهند در ضمن استانهای همدان ایل قشقایی و ترکان در بیجارو سنقر کردستان و خیلی دیگر را شما به حساب نیاوردید
۶۰۵۴۰ - تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۲       

    از : حبیب

عنوان : ترکهای خراسان بزرگ
به نطرم ترکهای خراسان بزرگ را فراموش کردی
۵۹۴٨۱ - تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣۹۲