یورش بسیج و اطلاعات به یک گی پارتی در اصفهان


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٨ فروردين ۱٣۹۶ -  ۱۷ آوريل ۲۰۱۷


پنجشنبه ی گذشته روز ۲۴فروردین ۹۶ حدود ۳۰ نفر از دگرباشان در یک میهمانی و دورهمی دوستانه در باغ بهادران واقع در اطراف اصفهان حضور داشتند.

ناگهان حدود ۸و نیم شب نیروهای بسیج و اطلاعات به باغ یورش می آوردند و به طرز وحشتناکی این افراد را به پایگاه بسیج باغ بهادران اصفهان منتقل میکنند (تنها تعداد خیلی کمی موفق به فرار میشوند که به گفته ی آن ها موقع ورود این نیروها با باتوم به افراد حاضر حمله ور شدند و صدای تیر هوایی نیز شنیده شده). یک شب بدون هیچ اطلاعی افراد را در آن پایگاه نگاه داشتند. فردای آن روز یعنی روز جمعه برابر ۲۵ فروردین ۹۶ به خانواده ها اطلاع داده شده و خانواده ها برای دیدار فرزندانشان به محل مراجعه میکنند اما ماموران اجازه دیدار نمیدهند و خانواده ها را به روز شنبه ارجاع میدهند و به تعدادی از آن ها گفته شده که بچه هایشان به جرم همجنس بازی تا ۳ روز بازداشت میمانند.
روز شنبه برابر ۲۶فروردین، قاضی کشیک به محل اعزام شده و افراد را به زندان دستگرد اصفهان منتقل میکنند و برای تعدادی قرار وثیقه های سنگین صادر کرده و هم اکنون خانواده های تعدادی در پی فراهم کردن وثیقه هستند. همچنین با اطلاع پیدا کردن خانواده دستگیرشدگان از موضوع دگرباش بودن این افراد حال با خطری بسیار جدی از سمت خانواده ها هم روبه رو هستند.

گزارش: اسماعیل فتاحی