رضا شهابی به طور مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد


• به دنبال درخواست سندیکای کارگران شرکت واحد و با قول مساعد مسئولان امنیتی برای رسیدگی به درخواست های رضا شهابی، وی ساعت ۲۱ پنجم مهرماه اعتصاب غذایش را بطور مشروط پایان داد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۵ مهر ۱٣۹۶ -  ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷رضا شهابی روز چهارشنبه به طور مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد. سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این خبر اضافه کرده است:
رضا شهابی راننده زحمتکش شرکت واحد که برای رساندن فریاد دادخواهی اش به گوش همگان و مسئولین مربوطه در مورد عدم رعایت بدیهی ترین حقوق انسانی اش از سوی دادستانی تهران و نیروهای امنیتی به ناچار اعتصاب غذا کرده بود، با توجه به اینکه مقام ارشد امنیتی به ایشان در حضور خانواده قول داده است در اسرع وقت به خواسته اش رسیدگی می شود، همچنین جهت پایان دادن به دل نگرانی های خانواده، همکاران، خواست سندیکای شرکت واحد و دیگر سندیکاها و تشکلات کارگری داخلی و بین المللی، فعالین کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دوستدارانش در سراسر جهان در ساعت ۲۱ پنجم مهر ۱۳۹۶ اعلام کرد اعتصاب غذایش را بطور مشروط متوقف می کند.

پیش از این سندیکای شرکت واحد و همچنان کمیته ی دفاع از رضا شهابی در اطلاعیه های جداگانه ای از این کارگر زندانی خواسته بودند به اعتصاب غذای پنجاه روزه ی خود پایان دهد.