میز گرد سیاسی
 "انقلاب ۱۳۵۷ ایران و درس های اپوزیسیون از آن"


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۶ آذر ۱٣۹۶ -  ۷ دسامبر ۲۰۱۷


میز گرد سیاسی
" انقلاب ۱۳۵۷ ایران و درس های اپوزیسیون از آن"

آغازگران بحث:


ژاله وفا ( همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران)

رئوف کعبی ( سازمان اتحاد فداییان خلق ایران)

خسرو امیری ( شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران)زمان: یکشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷
، ساعت ۲۰ ( به وقت اروپای مرکزی)
آدرس:

    Asia and pacific / Iran / Jomhorikhahane democrat wa laiic iran

برگذار کننده: جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک و لاییک ایران ( واحد منفردین)