درخواست جمعی از دگرباشان جوان کارگر، دانشجو و بیکار از مردم ایران


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۴ دی ۱٣۹۶ -  ۴ ژانويه ۲۰۱٨


سلام بر تمام ایرانیان عزیز،
در این برهه‌ حساس از تاریخ ایران، ما جمعی از دگربشان جوان کارگر، دانشجو، بیکار، نیز مانند همیشه بر حسب وظیفه انسانی‌ و وجدانیمان قدم در خیابان‌ها گذارده‌ایم و دوش‌به‌دوش هم‌میهنانمان شجاع برای آزادی ایران از استبداد دینی مبارزه خواهیم کرد. ما و دوستانمان در تمام اعتراضات این سالها حضور داشته‌ایم گاهی‌ آشکارا و اکثر بدون نشانی‌ از دگرباشی! دوستانی که آشکارا در اعتراضات این سالیان شرکت داشتند هزینه‌های بسیار سنگینی‌ بر زندگی‌ خود و اطرافیانشان تحمیل شد و تاسفبارتر آن‌که نه از طرف فعالین و سیاسیون و نه از طرف خانواده و جامعه هیچ حمایتی نشدند و اکثر مجبور به ترک وطن شدند. ما این جمع که این متن را نوشته‌ایم برای حفظ تداوم و ماندن در بطن مبارزه از آشکارسازی خود به عنوان دگرباش در اعتراضات خودداری خواهیم کرد، ما معتقدیم حضور در این سیل خروشان چه بخواهیم چه نخواهیم به اتحاد و یک پارچگی با احترام به تمام تفاوت‌ها منجر خواهد شد و نیازی به متمایز کردن خود در این برهه نمی‌بینیم. از طرفی‌ برای دوستانی که داخل و کف خیابانها در این شب‌های خونین نیستند یک نکته حائز اهمیت است و آن‌ اینکه، معترض‌ها علاقه زیادی به تهیه فیلم و عکس و انتشار آن‌ ندارند و اکثر ترجیح میدهند عکس و فیلمی گرفته نشود، این دلایل بسیار دارد، برای نمونه همانطور که ما نمیخواهیم در این برهه آشکار‌سازی به عنوان دگرباش داشته باشیم در مقیاس دیگر میشود گفت این مبارزه به دلیل خواسته‌های رادیکال و شکل رادیکالش نیاز به مخفی‌ بودن را می‌طلبد. اگر در فیلم‌های منتشر شده شنیده باشید صدای اعتراض از طرف معترضان به فردی که فیلم می‌گیرد شنیده میشود!
ما نیز مانند تمام شرکت‌کنندگان خواسته‌هایی‌ داریم که در صدر آن‌ برقراری یک رفراندوم سراسری در مقابل هرگونه نظام دینی ‌ست با امکان شرکت برای تمامی ایرانیان داخل و خارج، پناهجو و تبعیدی با هر قومیت و رنگی‌. سکولاریسم و پلورالیسم از آرمان‌های ماست و در نخست حکومت شورایی از پیشنهادات ماست، هستند دوستان دگرباش آشکاری که به عنوان افراد شناخته شده سکولار و معتقد به پلورالیسم می‌‌توانند به این شورای سراسری بپیوندند.

ما از "مرگ" بیزاریم! ما به این سیل پیوستیم چون مرگ روزانه خود و اطرافیانمان را دیده‌ایم و می‌‌بینیم، ما "مرگ" را برای هیچ‌کس حتا "دیکتاتور" زمانه نمی‌‌خواهیم بلکه ننگ‌ و محاکمه آن‌ در دادگاه‌ای بین‌المللی را آرزو مندیم. ما از ناسیونالیسم کور به شکل افراطی و ارتجاعی دوری می‌کنیم. ما از خشونت پرهیز می‌کنیم ولی‌ حق دفاع از خود را به رسمیت می‌‌شناسیم. ما همه با هم هستیم!

به امید پیروزی، آزادی و برابری
جمعی از دگرباشان جوان کارگر، دانشجو و بیکار در ایران
زمستان ۹۶