پرونده ویژه اخبار روز
اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران گرامی باد


• اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران فرا می رسد. «اخبار روز» این مناسبت را به همه ی فعالین کارگری و میلیون ها کارگر ایرانی تبریک می گوید و برای رزم مشترک آن ها در راه احقاق حقوق خود، زندگی شایسته ی انسانی و برقراری آزادی، عدالت و سوسیالیسم آرزوی موفقیت می کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۷ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱٨اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران فرا می رسد. «اخبار روز» این مناسبت را به همه ی زنان و مردان کارگر، فعالین کارگری و آزادیخواهان و عدالت جویان ایرانی تبریک می گوید و برای رزم مشترک آن ها در راه احقاق حقوق طبقه ی کارگر و دیگر زحمتکشان ایران، زندگی شایسته ی انسانی و برقراری آزادی، عدالت و سوسیالیسم آرزوی موفقیت می کند.

به این مناسبت ویژه نامه ای تدارک دیده ایم که در آن گفتگوهایی با دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصادان سوسیالیست، دکتر ناصر زرافشان حقوقدان و از مبارزان نامی چپ ایران، خانم مریم رحمانی از فعالان حقوق زنان خواهید خواند. همچنین نوشته ای در مورد سرود انترناسیونال، سرود بین المللی کارگران به قلم زنده یاد سیف اله اکبری، و مطالب دیگری در مورد کودکان کار در ایران، تاریخچه ی اول ماه مه و صفحاتی از رزم جنبش کارگری ایران در این روز، دیگر مطالب این مجموعه را تشکیل می دهد.