برلین - جلسه به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زناناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۴ آبان ۱٣۹۷ -  ۵ نوامبر ۲۰۱٨


به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت های پنهان

سخنران: نجمه موسوی
نویسنده، پژوهشگر و مترجم

زمان: جمعه 9 نوامبر 2018، ساعت 19
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین            


Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin e.V.
Reuter Str. 52
12047 Berlin
www.iprberlin.com