شورای بازنشستگان کشور; شکنجه عیان،شکنجه پنهان


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۰ دی ۱٣۹۷ -  ۱۰ ژانويه ۲۰۱۹"وزیر رفاه در رابطه با گلایه بازنشستگان از حقوق و دستمزدهای پایین گفت: گلایه آنها به حق و بجاست و امیدوارم از این مرحله سخت عبور کنیم. می‌دانیم که درآمدشان کفاف زندگی عادی را نمی‌دهد اما آنچه برای ما همیشه اهمیت داشته، همدلی و اجر و منزلت است".

گونه هایی از شکنجه پنهان اند. ظاهرا پنهانند. روزمره حسشان میکنیم. وقتی دندان درد داریم و به روی خودمان نمی آوریم .وقتی پوکی استخوان و کمر درد داریم. وقتی از کنار آجیل و موز و .. ظاهرا بی اعتنا رد میشویم وقتی مناطق توریستی را میبینیم ، وقتی ازپنجره منزلمان کودکان و زنان و مردان زباله گرد را دنبال میکنیم... شکنجه میشویم .شکنجه ای پنهان. ولی به چرایی آن آگاهیم.
گونه دیگر شکنجه زندان و شلاق و شوک برقی و دشنام و تحقیر است، انچه اسماعیل بخشی و... تحمل کردند.آشکار نبود، شاید هم بود !

بازنشستگان با حقوق های زیر خط فقر هر روز "شکنجه" میشوند.
بازنشستگان با حقوقهایی که کفاف حداکثر یک هفته از هزینه های زندگیشان را میدهد " شکنجه" میشوند.
بازنشستگان با پرداخت حق بیمه گزاف در طی ٣۰ سال کار ، برای دارو و درمان ،"شکنجه" می شوند.
بازنشستگان محرومیت از سفر و تفریح و ورزش را لمس کرده و "شکنجه" میشوند.
در چنین شرایطی است که جوانان ما در مواجه با بیکاری و عدم امید به آینده، افسره میشوند و شکنجه میشوند ، چون شاهد عیش و نوش آقازاده ها با سواریهای میلیاردی در خیابانهای بالای شهر هستند.
درچنین شرایطی زنان ما "شکنجه" میشوند چون از پایین ترین حقوق یک انسان محروم میشوند.
در چنین شرایطی کودکان ما" شکنجه" میشوند، چون از نعمات نفت و گاز ، فقط شعله هایی برای سوختن نصیبشان میشود.
کولبران کردستان ،گرسنگان سیستان و خوزستان بر بستری از ثروتهای نجومی ، "شکنجه" میشوند.
بخشیها ،قلیانیها ،حبیبیها و... "شکنجه" میشوند چون به "شکنجه " شدن هر روزه مردمشان معترضند .
بله جناب وزیر و دیگر مسولین:
ما "شکنجه میشویم "،وقتی شما پرچم مندرس" منزلت و همدردی دروغین" را برای ما بلند می کنید.
به همه شکنجه ها پاسخگو باشید!

شورای بازنشستگان کشور