فراخوان جمعی از کارگران هفت تپه; ادامه اعتصاب گسترده تر در روز شنبهاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۰ دی ۱٣۹۷ -  ۱۰ ژانويه ۲۰۱۹همانطور که در تاریخ ٢٩ آذرماه اعلام کرده بودیم که در بیستم دیماه دست به اعتصاب خواهیم زد طی روزهای سه شنبه و نیز امروز پنجشنبه ٢٠ دیماه، تعدادی از همکاران در محل کارخانه دست از کار کشیده و دست به تجمع اعتراضی زدند.

بدینوسیله از تمامی همکاران میخواهیم که در روز شنبه به شکل متحدانه و گسترده تری در اعتصاب شرکت کنند. از همکاران میخواهیم به شایعه پراکنی و تفرقه اندازی برخی عناصر خودفروخته که در کانال های خود به نفع کارفرما گلوی خود را پاره می کنند گوش نکرده و آنها را نزد سایر همکاران افشا کنیم.
همچنین دقت کنیم که برخی کانال ها درباره اعتصاب ما سکوت کرده و راهی دیگر را طی میکنند. اما ما تا رسیدن به مطالبات خود تنها و تنها به راه خود خواهیم رفت.

روز شنبه ٢٢ دیماه تمامی همکاران در اعتصاب و تجمع مشارکت خواهند کرد. در قدم نخست تا پرداخت کامل دستمزدهای معوقه اعتصاب را ادامه خواهیم داد.

جمعی از کارگران هفت تپه- از بخش های مختلف
پنجشنبه ٢٠ دیماه ٩٧