این شیخ، وبای دانش و فرهنگ است


اسماعیل خویی


• از بد همه کارها بَتَر ساخته اند؛
ویرانی ی بیش بوده، گر ساخته اند!

از درد نمی کشیم دیگر فریاد:
ما را به شکنجه خویگر ساخته اند! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۲ دی ۱٣۹۷ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱۹


 
۱
از نیشِ هزار و چارصد مار، هنوز،
بینیم، به چالِ رنج، آزار هنوز.
فرقی نکند کدام سال است امسال:
هر سال چو پار است و چو پیرار هنوز.

۲
از بد همه کارها بَتَر ساخته اند؛
ویرانی ی بیش بوده، گر ساخته اند!
از درد نمی کشیم دیگر فریاد:
ما را به شکنجه خویگر ساخته اند!

۳
جانْ مان به لب آمده ست و لب وا نکنیم.
یادی ز هرآنچه رفته بر ما نکنیم.
امروز بد است و می پذیریم: چنانک
حتّا دگر آرزوی فردا نکنیم.

۴
دارایی ی ما، گر کم و گر بیش، ببر!
ای رهبرِ ما! بیشتر از پیش ببر!
در خانه ی ما هر آنچه دیدی بُردی:
چون سیل، بیا و خانه با خویش ببر!

۵
دیری ست که با علم و هنر در جنگ است؛
وز آنچه کند ما و جهان را ننگ است.
بایاست که وارهیم از بودنِ او:
این شیخ وبای دانش و فرهنگ است.

سی و یکم فروردین ۱۳۹۶،
بیدرکجای لندن