درخواست برای ثبت خاطرات - ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایراناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۲ دی ۱٣۹۷ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱۹


در آستانه ۴۰ ساله شدن مبارزات زنان و دختران ایران برای جامعه ای برابر و آزاد،
ما تعدادی از زنانی که در تظاهرات و اعتراضات ماه مارس پس از انقلاب شرکت داشتیم
در نظر داریم که خاطرات دیگر زنان و یا (شاید مردانی را که به حمایت از ما دور ما گاه زنجیر می بستند)
را گرداوری و در یک مجموعه در کنفرانسی که بهمین هدف در روز ۹ ماه مارس ۲۰۱۹
در لندن برگزار می‌کنیم ارایه دهیم.
از همه زنان و مردانی که به جمع آوری خاطرات شفاهی برای ثبت در تاریخ و اهمیت آن باور دارند تقاضا داریم،
خاطرات خود را چه بصورت کتبی و یا حتی در کلیپ کوتاه برای ما ارسال دارند.

ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران
به سالگرد چهل سالگی انقلاب در ایران نزدیک می شویم. انقلاب ایران با رنگ و لعاب “ اسلامی” بر جهان و منطقه و همسایگان و مردم ایران تاثیرات متفاوت اما پابرجایی داشت. این انقلاب اما بیش‌ترین تاثیرات را بر زنان ایران داشت ، زیرا که زنان بعنوان پرچم داران و نماد بیرونی “ اسلامی” شدن ایران بار سنگینی بر دوش کشیدند که تا به امروز ادامه دارد.
“ اسلامی” بودن و “ اسلامی” شدن ایران پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی و اعلام حاکمیتی با رنگ و لعاب قوانین و دستورات و احکام اسلامی با رعایت پوشش اسلامی در روزهای بلا فاصله پس از انقلاب بود، با فرمان رهبر انقلاب خطاب به زنانی که حجاب بر سر نداشتند اغاز شد.این فرمان خلاف آنچه بود که آقای خمینی در پیش از بدست گرفتن سکان انقلاب در پاریس اعلام کرده بودند.
آن گروه از زنانی که تا آن زمان در انتخاب پوشش آزاد بودند بدرستی دریافتند که بردن زنان به زیر چادر با خود پیامد های دیگر را بهمراه خواهد داشت که در بطن قوانین متحجر حک شده اند.در اعتراض به این فرمان، هزاران زن در تهران و شهر های بزرگ به خیابان‌ها ریختند و شعار “ ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم” را سر دادند. اعتراضات زنان تا حدود ۶ ماه به اشکال گوناگون ادامه داشت. اعتراضات زنان به اشکال گوناگون ۴۰ سال است که ادامه دارد.
“دختران خیابان انقلاب” نوه های آن زنانی هستند که در خیابان‌های تهران مورد هجوم بی وقفه چماقداران حزب الهی و دیگر قمه کشان و لات های افسار گسیخته محلات خاص تهران بودند.
زنانی که در تظاهرات تهران شرکت داشتند خاطرات دردناکی از روزهایی دارند که آرزوهای آنان را برای پیشرفت بسوی جامعه ای آزاد و آباد و رها از جزمیت بر باد داد. ما با تعدادی از زنانی که از آن تظاهرات فیلم تهیه کردند در تماس هستیم و از آنها دعوت خواهیم کرد در نشست ما شرکت کنند تا با حضور خود آنها کلیپ ها نمایش داده شوند.

نوشته ها، فیلم و یا عکس های خود را میتوانید به آدرس ایمیل زیر ارسال دارید.
icavi1@outlook.com
با سپاس از همه شما