دستگیری یک فعال سابق دانشجویی در اهواز


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۲ دی ۱٣۹۷ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱۹


اخبار روز - گزارش دریافتی: مازیار سیدنژاد فعال سابق دانشجویی، که برای دیدار اقوامش به شهر اهواز رفته بود بیش از یک ماه است توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شده و تحت ضرب و شتم قرار دارد و هنوز از وضعیت او خبری نیست.
هنوز از اتهامات وارده به مازیار سیدنژاد خبری در دست نیست.
به گمان نزدیکان او، پس از دستگیری فعالین کارگری هفت تپه و فولاد اهواز و شکنجه و آزار کارگران، این وضعیت می تواند در مورد سایر دستگیر شده گان اعمال شود.