یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
اکبر ایل بیگی
     آن یار پر ترانه ی من آن نگار رفت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٨ (۲۹ می ۲۰۱۹)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣۹٨ (۱۲ آوريل ۲۰۱۹)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱٣۹٨ (٣۰ مارس ۲۰۱۹)
     با صد زبان بگو همه از رنج خاک من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۷ (۲۷ فوريه ۲۰۱۹)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوريه ۲۰۱۹)
     ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۷ (۷ نوامبر ۲۰۱٨)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۷ (۱٨ اکتبر ۲۰۱٨)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ شهريور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
     ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱٨)
     "سنگ ها" و یک سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ (۱٣ ژوئن ۲۰۱٨)
     این منظر آبی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۷ (٣۰ می ۲۰۱٨)
     عُمر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۷ آوريل ۲۰۱٨)
     گُل فیل
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۷ (۱ آوريل ۲۰۱٨)
     چهار ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)
     چند ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
     چهار ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
     چهار ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
     پنج ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
     اسبی بر دیوار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوريه ۲۰۱۷)
     من هفت نفر بودم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
     تابستان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹۵ (۱٨ آوريل ۲۰۱۶)
     از دوری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵)
     پناهجو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئيه ۲۰۱۵)
     خواب و ستاره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
     سگ های ولگرد و یک سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
     در خواب هنوز برمی گردم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹٣ (٨ فوريه ۲۰۱۵)
     شارلی ابدو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانويه ۲۰۱۵)
     "تیغ و آدم ها" و "باطری اسید دارد"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹٣ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۴)
     برگردانِ سه شعر از شاعر و نقاش سرشناس هلندی "لوسبرت"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹٣ (۴ اکتبر ۲۰۱۴)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣۹٣ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
     سه سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ تير ۱٣۹٣ (۲۲ ژوئيه ۲۰۱۴)
     بر پشت اسبی ابری و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣۹٣ (۶ ژوئيه ۲۰۱۴)
     خروس چوبی و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٣ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۴)
     گل مریم و چند سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹٣ (۲۰ آوريل ۲۰۱۴)
     سه سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۲ (۲۹ ژانويه ۲۰۱۴)
     "برای پاره ی تنم" و "زمستان"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۲ (۱٣ ژانويه ۲۰۱۴)
     باغبان و مرگ، شعری از نویسنده و شاعر هلندی پیتر فان ایک، ۱۸۸۷ – ۱۹۵۴
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۲ (٣ دسامبر ۲۰۱٣)
     سه سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۲ (۱۲ نوامبر ۲۰۱٣)
     دوری و چهار سروده ی دیگر از "جان موکش"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۲ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٣)
     برگردان سه شعر از جان موکش، John Mukesh
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
     دو شعر از جان موکش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۲ (۲۰ اوت ۲۰۱٣)
     ترجمه ی دو شعر از شاعر هلندی الن وارموند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۲ (۷ اوت ۲۰۱٣)
     ترجمه دو شعر، Sonnet، از برتوس آفیس. مترجم: اکبر ایل بیگی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
     دو شعر از هانس آندروس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۲ (۱ ژوئن ۲۰۱٣)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۵ می ۲۰۱٣)
     این خط اول شعر است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹۲ (۱۴ آوريل ۲۰۱٣)
     برگردان سه شعر از اوا کاکس، شاعر بلژیکی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۲ (۱ آوريل ۲۰۱٣)
     سه سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۱ (۱۹ مارس ۲۰۱٣)
     برگردان سه شعر از جان موکش، ,John Mukesh ۱۹۵۹
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۱ (۶ مارس ۲۰۱٣)
     آریو برزن و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۱ (۱٨ فوريه ۲۰۱٣)
     ترجمه ی سه سروده از "چیتسکه یانسن"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۱ (۲۹ ژانويه ۲۰۱٣)
     حکایت...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۱ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۲)
     چهار شعر از خانم Ruth van Rossum
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۱ (۱٣ دسامبر ۲۰۱۲)
     نوشدارو و دوسروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۱ (۱ دسامبر ۲۰۱۲)
     سرو و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۱ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۲)
     تو را عشق می دارم و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۱ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۲)
     سه سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۱ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۲)
     "پرنده ام که می گرید" و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣۹۱ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
     "تابستان است" و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۱ (۲۰ اوت ۲۰۱۲)
     "رنج همین پرنده" و چند سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
     آن کودک که در نیانگا با ضرب گلوله ی سربازان کشته شد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ فروردين ۱٣۹۱ (۲۲ مارس ۲۰۱۲)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۰ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۱)
     تلفن و یک سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۱)
     تابستان است... و سه سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱٣۹۰ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۱)
     دوباره حس می کنم و شش سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹۰ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۱)
     های و هاهوی دیکتاتور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۰ (٣۱ می ۲۰۱۱)
     سروده هایی از جان موکش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱٣۹۰ (٣۰ مارس ۲۰۱۱)
     "در پارک" و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣٨۹ (۱۶ فوريه ۲۰۱۱)
     ماه باید باشد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣٨۹ (۷ فوريه ۲۰۱۱)
     ایستاده است جهانبخشم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۹ (٨ ژانويه ۲۰۱۱)
     شب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣٨۹ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۰)
     آبی به رنگ بودن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣٨۹ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۰)
     در مجلس پاییز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨۹ (٣ اکتبر ۲۰۱۰)
     چیزی نیست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
     در بهشت سیب و یک سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣٨۹ (۱۷ اوت ۲۰۱۰)
     سوگوار در آینه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣٨۹ (۲ اوت ۲۰۱۰)
     بانوی بخشنده ی من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣٨۹ (۲۱ ژوئيه ۲۰۱۰)
     ما واقعاً شعله می کشیم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱٣٨۹ (٨ ژوئيه ۲۰۱۰)
     شرشر شراب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۰)
     چشم انتظار کاوه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣٨۹ (۲۴ می ۲۰۱۰)
     هراس از سنگ نیست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱۱ می ۲۰۱۰)
     عکس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۲٨ آوريل ۲۰۱۰)
     جایی برای سکوت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردين ۱٣٨۹ (٣۱ مارس ۲۰۱۰)
     گرم در دل بهمن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨٨ (۱۵ فوريه ۲۰۱۰)
     زمستان نیز خواهد رفت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨٨ (٣ ژانويه ۲۰۱۰)
     ای کاش مادرم ابر بود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣٨٨ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۹)
     محمد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱٣٨٨ (۲۰ سپتامبر ۲۰۰۹)
     در باغ خاوران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣٨٨ (۱۰ ژوئيه ۲۰۰۹)
     چون کوزه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣٨٨ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹)
     
 هرمان برود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ (۲۰ می ۲۰۰۹)
     چه می کشد او که نمی کشد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱٣٨٨ (۱۰ آوريل ۲۰۰۹)
     عقرب به روی شیر و خورشیدم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۷ (۷ فوريه ۲۰۰۹)
     تیر و کمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣٨۷ (۱۴ ژانويه ۲۰۰۹)
     شتاب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨۷ (۶ دسامبر ۲۰۰٨)
     خاوران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣٨۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۰٨)
     تابستان شصت و هفت بود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣٨۷ (٣ سپتامبر ۲۰۰٨)
     شعر چیدن است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۶ (٨ ژانويه ۲۰۰٨)
     یلدا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣٨۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۷)
     کو کجاست خوابم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨۶ (٣۰ اکتبر ۲۰۰۷)
     بر فرشی از باران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣٨۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۰۷)
     داری تاب می خورد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱٣٨۶ (۱٨ سپتامبر ۲۰۰۷)
     تار در تاریکی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣٨۶ (۵ اوت ۲۰۰۷)
     زمستان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ تير ۱٣٨۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷)
     یک مرغ آبی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣٨۶ (۲۵ می ۲۰۰۷)
     خواب جنگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣٨۶ (۷ آوريل ۲۰۰۷)
     خانه کجاست؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۵ (۲٣ فوريه ۲۰۰۷)
     باد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣٨۵ (۱۰ ژانويه ۲۰۰۷)
     موج
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨۵ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۶)
     مرغ مهاجر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣٨۵ (۲۴ نوامبر ۲۰۰۶)
     ما را کجا می برد کلاغ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣٨۵ (۹ نوامبر ۲۰۰۶)
     باغ بهشت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨۵ (۱۲ اکتبر ۲۰۰۶)
     من اینجایم و شنل قرمزی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۵ (۲۵ سپتامبر ۲۰۰۶)
     در سر زمینی که ظلمت سایه ی خداست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئيه ۲۰۰۶)
     با آفتاب می آید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ تير ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۰۶)
     شب در چادر و باد و درخت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۱۲ می ۲۰۰۶)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶