یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
مجید نفیسی
majidnaficy@yahoo.com

     ساندویچِ جورج حبش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
     چهار شعر برای چشمهایم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۷ (۱ فوريه ۲۰۱۹)
     به رغمِ تن دردمندت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۷ (۱۷ ژانويه ۲۰۱۹)
     زالِ بد نشان و حق توانخواهی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۷ (۱۲ ژانويه ۲۰۱۹)
     نابینایان و "کوری" آقای ساراماگو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱٣۹۷ (۵ ژانويه ۲۰۱۹)
     عباس صفاری و ادبیات مهاجرت: یک بام و دو هوا!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹۷ (۲۰ دسامبر ۲۰۱٨)
     درختِ بانیان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۷ (۱۴ اکتبر ۲۰۱٨)
     نقاشها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
     لهجه‌ی شیرین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۷ (۱۷ اوت ۲۰۱٨)
     شبی که میشل با باراک رقصید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۷ (۹ اوت ۲۰۱٨)
     قربانگاه شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۷ (۲ اوت ۲۰۱٨)
     بگذار آمریکا دوباره آمریکا شود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱٨)
     خانه ی خالی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱٨)
     نامِ ناگفتنی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ تير ۱٣۹۷ (۲۷ ژوئن ۲۰۱٨)
     شعر و سیاست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئن ۲۰۱٨)
     بلاگردان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۷ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٨)
     آمور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۱۹ می ۲۰۱٨)
     درختِ اندازه‌گیری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۱۰ می ۲۰۱٨)
     انجیر کالابریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲ می ۲۰۱٨)
     پند پدرانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۴ آوريل ۲۰۱٨)
     نخستین نوروز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱٣۹۷ (۱٨ آوريل ۲۰۱٨)
     دو دلداده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ فروردين ۱٣۹۷ (٨ آوريل ۲۰۱٨)
     نشانی های مادرم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣۹۷ (۲۶ مارس ۲۰۱٨)
     پوتین‌های گل‌آلود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)
     جای خالیِ اِدی*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۶ (٣ مارس ۲۰۱٨)
     دیدار خمینی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۶ (۲۱ فوريه ۲۰۱٨)
     امیگو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوريه ۲۰۱٨)
     مرگ نهنگها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوريه ۲۰۱٨)
     کابوس بامدادی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۶ (۲۲ ژانويه ۲۰۱٨)
     آخرین داستان برهان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۶ (۱۵ ژانويه ۲۰۱٨)
     الله‌اکبر, شعارِ سرکوب است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)
     به جلال آل احمد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣۹۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۷)
     آزاد در دُبی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
     چنین گفت شاعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۶ (۵ دسامبر ۲۰۱۷)
     اولین برف
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۶ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۷)
     رد‌پاهای ما در مائوئی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
     خودکشی در زندان گوهردشت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۷)
     زبانهای پدرم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۶ (۴ اکتبر ۲۰۱۷)
     عبدالباقی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
     آن سبیل هیتلری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
     هلن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
     واپسین نامه‌ی عزت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲۲ اوت ۲۰۱۷)
     بخاری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
     نابینا و نابویا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۶ (۱۱ اوت ۲۰۱۷)
     برای ابدیت شعر نمی‌گویم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
     در آستانه‌ی زمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۶ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۷)
     به نام پدر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣۹۶ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۷)
     مرگ دریاچه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣۹۶ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۷)
     تماشاگری در قطار پورتلند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)
     کلاه در باد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۷)
     مادر‌بزرگ در سانتامونیکا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۶ (۱ ژوئن ۲۰۱۷)
     باران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۱۵ می ۲۰۱۷)
     دلیل آفتاب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
     چیستان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
     فتح باغ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹۶ (۲۰ آوريل ۲۰۱۷)
     رشک به دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۶ (۱ آوريل ۲۰۱۷)
     کارت نوروزی به زندان اوین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ فروردين ۱٣۹۶ (۲۵ مارس ۲۰۱۷)
     من یک کشیش فرانسیسی هستم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)
     آیا عشق جامی از هورمونها‌ست؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵ (۷ مارس ۲۰۱۷)
     بستر خالی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۵ (۱ مارس ۲۰۱۷)
     حقیقت و دروغ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ (۷ فوريه ۲۰۱۷)
     کایوتها و گرگها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۵ (۲ فوريه ۲۰۱۷)
     ای درد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانويه ۲۰۱۷)
     گوش بند های سرخ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۷)
     میان دو باران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۵ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۷)
     آزاد را به مدرسه می برم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۵ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۶)
     پناه بردن به آسیاب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۵ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۶)
     ارثیه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹۵ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۶)
     پیام آور کوچک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
     آش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۵ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۶)
     اگر برنده بودم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۶)
     سه سرباز جنگ آزموده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۵ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۶)
     یخچال
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۵ (۲٣ اکتبر ۲۰۱۶)
     دودیابِ تنها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۵ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۶)
     موش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣۹۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۶)
     خوابِ "سرِ ظهر"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۵ (٣ اکتبر ۲۰۱۶)
     حقِ راه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۵ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
     آتش وحشی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ شهريور ۱٣۹۵ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶)
     توبه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣۹۵ (۲۷ اوت ۲۰۱۶)
     قطارِ لنین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۵ (۱۹ اوت ۲۰۱۶)
     به ابتهاج محمد شمشیربازِ باحجابِ آمریکایی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹۵ (۱٣ اوت ۲۰۱۶)
     شیرِ بختیاری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۵ (۶ اوت ۲۰۱۶)
     اگر سنجابی بودم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۵ (۲۴ ژوئيه ۲۰۱۶)
     وقتِ شیر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱٣۹۵ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۶)
     دهری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱٣۹۵ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۶)
     عادت ایرانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹۵ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۶)
     آمریکا! این پیوستِ خونین را پاره کن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۵ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۶)
     بر فراز داربست مو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۶)
     دوش آویز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۲۰ می ۲۰۱۶)
     مادر آمریکایی من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱۱ می ۲۰۱۶)
     خوابیدن با برف
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
     سیبهای زهرآلود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۲۹ آوريل ۲۰۱۶)
     نامه های زندان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوريل ۲۰۱۶)
     دو گورکن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹۵ (۱۶ آوريل ۲۰۱۶)
     "شهبانوی یارانه ای"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹۵ (۴ آوريل ۲۰۱۶)
     کارت نوروزی به زندان اوین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۴ (۱٨ مارس ۲۰۱۶)
     ابرسواری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۴ (٣ مارس ۲۰۱۶)
     ابر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۴ (۲۶ فوريه ۲۰۱۶)
     انارها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴ (۱۱ فوريه ۲۰۱۶)
     پنج پاره ی یک میلاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲ فوريه ۲۰۱۶)
     شعری بر سنگ گوری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۴ (۲٣ ژانويه ۲۰۱۶)
     وَرجه کُنان زیر باران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۴ (۱۷ ژانويه ۲۰۱۶)
     ناخُنگیران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۴ (۵ دسامبر ۲۰۱۵)
     شمشیر در حوضخانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۴ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۵)
     پدر و پسر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۴ (۹ نوامبر ۲۰۱۵)
     در میان دو زن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۴ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۵)
     هیس!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۵)
     پول تو جیبی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۵)
     گریز به لِزبُس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۴ (۲٨ سپتامبر ۲۰۱۵)
     من یک پناهنده ام
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۴ (۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
     گربه یا سگ؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ شهريور ۱٣۹۴ (۲۹ اوت ۲۰۱۵)
     اذانِ عُرفی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱٣۹۴ (۱۱ اوت ۲۰۱۵)
     به یک جنین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۴ (۵ اوت ۲۰۱۵)
     روزه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣۹۴ (۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
     سنگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ تير ۱٣۹۴ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۵)
     هراس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣۹۴ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۵)
     پوست کندنِ پرتقال
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹۴ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۵)
     تماشای بیسبال
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
     پله نوردی در سانتا مونیکا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۴ (۵ ژوئن ۲۰۱۵)
     بهشت گمشده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
     چیستان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
     نیایشِ باران برای کالیفرنیا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲۹ آوريل ۲۰۱۵)
     جلفای اصفهان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱٣۹۴ (۱۰ آوريل ۲۰۱۵)
     پس از باران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۴ (۷ آوريل ۲۰۱۵)
     ای دوش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۴ (۱ آوريل ۲۰۱۵)
     عروسِ خون
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ فروردين ۱٣۹۴ (۲۷ مارس ۲۰۱۵)
     قصه ی پیرزن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ فروردين ۱٣۹۴ (۲۴ مارس ۲۰۱۵)
     کارت نوروزی به زندان اوین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹٣ (۱۹ مارس ۲۰۱۵)
     در انتظار بهرام
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹٣ (۱۴ مارس ۲۰۱۵)
     دریاچه قو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹٣ (٨ مارس ۲۰۱۵)
     تُنگِ آب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹٣ (٣ مارس ۲۰۱۵)
     زمان: چارشنبه سوری در پِلایا دِلرِی*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹٣ (۲۵ فوريه ۲۰۱۵)
     دو سرو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ فوريه ۲۰۱۵)
     به من بگو، حافظ!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹٣ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)
     هفت خوانِ بامدادی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹٣ (۵ فوريه ۲۰۱۵)
     یک شب به زادگاهم باز خواهم گشت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹٣ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۵)
     در بازار ادویه اصفهان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹٣ (۲۷ ژانويه ۲۰۱۵)
     گلسرخی با پدرم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹٣ (۲۴ ژانويه ۲۰۱۵)
     راه اندیشی ها
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹٣ (۱۶ ژانويه ۲۰۱۵)
     گریز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانويه ۲۰۱۵)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹٣ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۴)
     پوتین بزرگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹٣ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۴)
     کویت، کویتِ من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱٣۹٣ (۱۱ دسامبر ۲۰۱۴)
     نمی توانم نفس بکشم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹٣ (٨ دسامبر ۲۰۱۴)
     سرود کارگرانی که زندان اوین را ساختند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹٣ (۲٣ نوامبر ۲۰۱۴)
     به یک عکس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹٣ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۴)
     من در میانه ی دو موج زاده شدم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹٣ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۴)
     کودک و دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹٣ (۹ نوامبر ۲۰۱۴)
     بازیاب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹٣ (۵ نوامبر ۲۰۱۴)
     دختر اصفهان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹٣ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۴)
     به ایرانیان در تبعید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹٣ (۲٨ اکتبر ۲۰۱۴)
     هومر در لس آنجلس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹٣ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۴)
     روی پل
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹٣ (۲۰ اکتبر ۲۰۱۴)
     کریستف کلمب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹٣ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۴)
     زخم معده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣۹٣ (۱٣ اکتبر ۲۰۱۴)
     ضمیرهای تا به تا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹٣ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴)
     به یک نگارگر سبز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹٣ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
     در آن کُت سربازی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣۹٣ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
     نیویورک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣۹٣ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
     دُخت دهقان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣۹٣ (۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
     سیمین: از میانه تا اوج
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹٣ (٣۱ اوت ۲۰۱۴)
     تازگی و دیرینگی در شعر سیمین بهبهانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ شهريور ۱٣۹٣ (۲۵ اوت ۲۰۱۴)
     بدعت سیمین و انقلاب بهمن/ سخنرانی در حضور شاعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹٣ (۲۱ اوت ۲۰۱۴)
     ملا یا آدم؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹٣ (٣۱ ژوئيه ۲۰۱۴)
     احمد شاملو: شاعر ملی ما
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹٣ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۴)
     شمشیر در حوضخانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ تير ۱٣۹٣ (۲۲ ژوئيه ۲۰۱۴)
     روزه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ تير ۱٣۹٣ (۱۹ ژوئيه ۲۰۱۴)
     پروانه ی کهن حافظ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱٣۹٣ (۱۲ ژوئيه ۲۰۱۴)
     ادای دین به سانتا مونیکا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣۹٣ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۴)
     اندوه ژوئن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹٣ (۱۹ ژوئن ۲۰۱۴)
     کوهنورد نوپا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹٣ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۴)
     اسلام و غرب: نه ادوارد سعید! نه برنارد لوئیس!
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹٣ (۶ ژوئن ۲۰۱۴)
     کله کاهو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹٣ (۱۲ می ۲۰۱۴)
     یوزی در یوجین
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹٣ (۴ می ۲۰۱۴)
     کبوتر مست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹٣ (۲۶ آوريل ۲۰۱۴)
     نشانی های مادرم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹٣ (۹ آوريل ۲۰۱۴)
     مرگ در دریا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱٣۹٣ (٣۰ مارس ۲۰۱۴)
     چه کسی رشگ انگیزتر است؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ فروردين ۱٣۹٣ (۲۵ مارس ۲۰۱۴)
     نوروزانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۲ (۱٨ مارس ۲۰۱۴)
     حافظ و طبل خوشباشی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۲ (۱ مارس ۲۰۱۴)
     چارپاره ی یک سوگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۲ (۱٣ فوريه ۲۰۱۴)
     خواهرزاده نهال!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣۹۲ (۹ فوريه ۲۰۱۴)
     جان مافِت! امروز صدایت را شنیدم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۲ (۵ فوريه ۲۰۱۴)
     بهارخوانی یا مرثیه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۲ (۲٨ ژانويه ۲۰۱۴)
     شنا در خزر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۲ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۴)
     شعری برایت می نویسم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣۹۲ (۱۶ ژانويه ۲۰۱۴)
     سه شب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۲ (۷ ژانويه ۲۰۱۴)
     بر پیشانی سنگیِ خشم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۲ (٣ ژانويه ۲۰۱۴)
     هفت ترانه ی مقدس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ آذر ۱٣۹۲ (۲۱ دسامبر ۲۰۱٣)
     عمامه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۲ (۱۴ دسامبر ۲۰۱٣)
     به تو رشگ می برم آفریقای جنوبی!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۲ (٨ دسامبر ۲۰۱٣)
     خاک پوک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱٣۹۲ (۵ دسامبر ۲۰۱٣)
     برادر بزرگم هوشنگ!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣۹۲ (۱۹ نوامبر ۲۰۱٣)
     چهار نگاه به مرگ در ادبیات کهن فارسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱٣۹۲ (۱۵ نوامبر ۲۰۱٣)
     آن کس که امشب بیدار خواهد ماند*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۲ (۹ نوامبر ۲۰۱٣)
     تماشای نهنگ ها*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۲ (۷ نوامبر ۲۰۱٣)
     هفت اوج*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۲ (۲ نوامبر ۲۰۱٣)
     خواب زمستانی*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۲ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٣)
     جویبار*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۲ (۲۵ اکتبر ۲۰۱٣)
     نفرین*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۲ (۲٣ اکتبر ۲۰۱٣)
     دو آهو*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۲ (۱۱ اکتبر ۲۰۱٣)
     تردید*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱٣۹۲ (٨ اکتبر ۲۰۱٣)
     گل سرخ*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ مهر ۱٣۹۲ (۵ اکتبر ۲۰۱٣)
     کوزه ی شای*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۲ (۲ اکتبر ۲۰۱٣)
     شهرزاد*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ مهر ۱٣۹۲ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱٣)
     گل نرگس*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹۲ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱٣)
     چهار نگاه به عشق در ادبیات فارسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ شهريور ۱٣۹۲ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱٣)
     آش غوره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱٣۹۲ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱٣)
     به همسر یک سرباز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱٣۹۲ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٣)
     باربد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ شهريور ۱٣۹۲ (۲۷ اوت ۲۰۱٣)
     ما چند تن شاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ شهريور ۱٣۹۲ (۲۴ اوت ۲۰۱٣)
     بانگ عُرفی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۲ (۲۱ اوت ۲۰۱٣)
     چرا ایمیلت را پاک کنم؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۲ (۱۶ اوت ۲۰۱٣)
     شمشیر در حوضخانه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۲ (۱۲ اوت ۲۰۱٣)
     خاموشی در زندان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۲ (٨ اوت ۲۰۱٣)
     سرو خرزویل*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱٣۹۲ (٣ اوت ۲۰۱٣)
     به مادران سوگوار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۲ (٣۱ ژوئيه ۲۰۱٣)
     شعر و سیاست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹۲ (۲٨ ژوئيه ۲۰۱٣)
     در آستانه‌ی زمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۲ (۲٣ ژوئيه ۲۰۱٣)
     سه شاخه از شعر من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱٣۹۲ (۱٨ ژوئيه ۲۰۱٣)
     صدوهشتاد و نه پله*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ تير ۱٣۹۲ (۱۴ ژوئيه ۲۰۱٣)
     به یک روزنامه نگار زندانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۲ (۱۲ ژوئن ۲۰۱٣)
     جنگ بی پایان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
     ابراهیم در "آینه های دردار"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣۹۲ (۶ ژوئن ۲۰۱٣)
     بازگشت واعظ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۲ (۲ ژوئن ۲۰۱٣)
     در اردوی «بیگ سِر»*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۲ (۲۹ می ۲۰۱٣)
     دهخدا در دهکرد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۲ (۲۴ می ۲۰۱٣)
     هنگامی که زندگی ام به بادی بند بود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۲۰ می ۲۰۱٣)
     فردوسی در بستر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۷ می ۲۰۱٣)
     راز هم‌جنس‌خواهی
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱٣۹۲ (٣۰ مارس ۲۰۱٣)
     ساعت های شماطه دار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹۲ (۲۱ مارس ۲۰۱٣)
     ساعت اصفهان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۱ (۱۶ مارس ۲۰۱٣)
     مستی در شعر اسماعیل خوئی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۱ (۱۲ مارس ۲۰۱٣)
     کورش در آینه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹۱ (۹ مارس ۲۰۱٣)
     اگر چه رفته ام
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۱ (۱۶ فوريه ۲۰۱٣)
     عشق در "خسرو شیرین" نظامی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۱ (۱۴ فوريه ۲۰۱٣)
     شیهه ی بهمن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۱ (۹ فوريه ۲۰۱٣)
     چشم های کم سو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۱ (۷ فوريه ۲۰۱٣)
     چشم اسفندیار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۱ (۴ فوريه ۲۰۱٣)
     کاردَک نقاشی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۱ (٣۰ ژانويه ۲۰۱٣)
     کاردَکِ شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۱ (۲۷ ژانويه ۲۰۱٣)
     خاطره ی سوزان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۱ (۲٣ ژانويه ۲۰۱٣)
     حُسینا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۱ (۲۰ ژانويه ۲۰۱٣)
     رفتم گُلَت بچینم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۱ (۵ ژانويه ۲۰۱٣)
     به کودکان زندان و تبعید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
     روح شهر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ آذر ۱٣۹۱ (٣ دسامبر ۲۰۱۲)
     دلیل آفتاب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۱ (۱ دسامبر ۲۰۱۲)
     آزادی بیان: تفسیری بر یک شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱٣۹۱ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۲)
     صدوهشتاد و نه پله*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۱ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۲)
     شور میاندوآب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ آبان ۱٣۹۱ (٣ نوامبر ۲۰۱۲)
     خودسوزی نیوشا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۱ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۲)
     دیدار خمینی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱٣۹۱ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۲)
     دیدار از تمساحان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣۹۱ (۹ اکتبر ۲۰۱۲)
     به یه ک ده گه ینه وه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ مهر ۱٣۹۱ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۲)
     چهره‌ی زن در شعر احمد شاملو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۱ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲)
     درد بازگشت در برابر انطباق پذیری*
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣۹۱ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲)
     نفرین به کوه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱٣۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲)
     به یکدیگر بازمی گردیم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ شهريور ۱٣۹۱ (۲٨ اوت ۲۰۱۲)
     "مصدق در لاهه" و "نمی خواهمت ای نفت"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۱ (۱۵ اوت ۲۰۱۲)
     بازگشت به باغ گوته
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۱ (۶ اوت ۲۰۱۲)
     دخت دهقان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ مرداد ۱٣۹۱ (۲٣ ژوئيه ۲۰۱۲)
     روز استقلال
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۱ (۱۵ ژوئيه ۲۰۱۲)
     آینه را مشکن!
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۲۰ می ۲۰۱۲)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶