دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
 
    اخبار روز

بیست‌و‌چهار نکته درباره استفاده از واژه «مردم»
آلن بدیو . ترجمه: رحمان بوذری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱٣۹۶ (۱ ژوئيه ۲۰۱۷)

    اخبار روز

خطوط عمده‌ی نقدی بر معیارِ ابطال‌پذیری پوپر
کمال خسروی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۹ تير ۱٣۹۶ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

شناخت و نقد مارکس و نقد خرد در مدرنیته
سرگیو پرتز - برگردان: م. ت. برومند (بخش پایانی)
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۶ تير ۱٣۹۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

مسائل امروزین «عدالت اجتماعی»: مارکسیسم یا شریعتی
یاشار دارالشفاء
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣۹۶ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

فقرِ مارکسیسم سیاسی
الکساندر آنیواس و کِریم نیسان جی‌اوغلو، ترجمه‌ی حسن آزاد
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣۹۶ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

جلد سوم کاپیتال: اشاراتی به بحث سطوح تحلیل
رابرت آلبریتون، برگردان: م. عبادی‌فر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣۹۶ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سیاست نوستالژی
ساموئل ایِرل . ترجمه: محمدزمان زمانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۶ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سه لحظه‌ی هژمونی نزد گرامشی
خوان دال ماسو، ترجمه‌ی نرگس ایمانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ارزش چگونه از کار بر می‌آید؟
روزبه آقاجری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۶ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

ده کتاب درباره ی انقلاب روسیه
گاردین-طارق علی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۶ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۷)

    م . ت . برومند

شناخت و نقد مارکس و نقد خرد در مدرنیته(۲)
سرگیو پرز
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ خرداد ۱٣۹۶ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۷)

    رضا جاسکی

نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟
متن کامل مباحثه قلمی نانسی فریزر و جوانا برنر
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۶ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

نظریه‌ی مارکسیستی ارزش و سه برهان آن
شبگیر حسنی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱٣۹۶ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۷)

    اخبار روز

تریلیونرهای خیّر!
غلامحسین دوانی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹۶ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۷)

    محمد قراگوزلو

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!
۱۰. بسترهای شکل بندیِ نپ
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶