میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

اعلامیه مشترک: قتل کولبران را محکوم و از اعتراض و اعتصاب مردم بانه حمایت می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱٣۹۶ (۷ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

دو اطلاعیه از حزب کومه له کردستان ایران در مورد اعتراضات بانه
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣۹۶ (۶ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

روند سوسیالیستی کومه له: مردم بانه را حمایت کنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣۹۶ (۶ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست: پاکسازی قومی در میانمار محکوم است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣۹۶ (۶ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سازمان فدائیان (اقلیت): اعتصاب غذا، جان رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣۹۶ (۶ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

حزب حکمتیست (خط رسمی): کولبری ننگ بشریت است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣۹۶ (۶ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: برخورد خشونت آمیز با شهروندان بانه ای نقض صریح حقوق بشر است
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱٣۹۶ (۵ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

بیانیه تحلیلی همبستگی جمهوری خواهان ایران در خصوص ترکیب دولت دوازدهم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹۶ (۴ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

بیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران به مناسبت تشکیل کابینه دولت روحانی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱٣۹۶ (٣ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: دولت ایران خواست انسانی زندانیان اعتصابی را تامین نماید
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱٣۹۶ (٣ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اطلاعیه هسته اقلیت: از اعتصاب زندانیان سیاسی و کارگران زندانی حمایت کنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱٣۹۶ (٣ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

درباره ی کنگره هشتم حزب حکمتیست - گفتگوی تلویزیون پرتو با رحمان حسین زاده
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مناسبت بیست و نهمین سالگرد قتل عام تابستان ۱۳۶۷
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣۹۶ (۱ سپتامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اتحاد جمهوریخواهان: خواهان لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری هستیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ شهريور ۱٣۹۶ (۱ سپتامبر ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶