میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

بیانیّه ی حزب دمکراتیک مردم ایران به مناسبت تظاهرات اعتراضی گسترده مردمی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

فدائیان (اکثریت): نه به ولایت فقیه، آری به رفراندوم! رفراندوم برای تغییر قانون اساسی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه حزب حکمتیست در باره تظاهراتهای عظیم مردم ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اطلاعیه دبیرخانه کومله در باره خنثی کردن اقدام تروریستی جمهوری اسلامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه ی مشترک: ضرورت حمایت کارگران و تشکل های کارگری از جنبش اعتراضی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیهٔ شمارهٔ ۲ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانويه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اتحاد جمهوریخواهان: اعتراضات خودجوش مردم ضرورت تغییر و پذیرش خواست های آنان را دیکته می کند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

سه اعلامیه از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به مناسبت یازده دی، روز شهدای سازمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

حزب حکمتیست (خط رسمی): جمهوری اسلامی را نمیخواهیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۶ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

چریک های فدایی: تظاهرات مردمی در ایران ، جرقه های یک آتش بزرگ!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۶ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

حزب کار ایران (توفان): تظاهرات اعتراضی مردم مشهد وسایر شهر ها علیه فقر و گرانی برحق است
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۶ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

اعلامیه مشترک پیرامون اعتراضات گسترده علیه گرانی، فساد، سیاست منطقه ای و ولی فقیه
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۶ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

راه کارگر: درباره انفجار اجتماعی در ایران و ضرورت سازماندهی و آمادگی برای انقلابی نوین
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۶ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۷)

    اخبار روز

فدائیان (اقلیت): زنده باد اتحاد و اعتراضات عمومی توده‌های زحمتکش مردم ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹۶ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۷)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶