میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

اعلامیه ی کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران، به‌مناسبت سی‌و‌نُهمین سالگرد انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۵۷
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۶ (٨ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

فدائیان (اکثریت): تاریخ جنبش فدایی، پشتوانه ای برای مبارزات جاری تهیدستان است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹۶ (۷ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

فدائیان (اکثریت): نامه به هیات نمایندگی پارلمان اروپا
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱٣۹۶ (۶ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در حمایت از تقاضای تجمع جبهه ملی ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۶ (۵ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در حمایت از خواست های بر حق کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۶ (۵ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در محکومیت تشدید فشار بر دراویش گنابادی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۶ (۵ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه مشترک: از «دختران خیابان انقلاب» حمایت می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۶ (۵ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

فدائیان خلق (اکثریت): از حق برگزاری گردهمائی جبهه ملی ایران دفاع می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: مقابله با حکومت سراسری تر و همه جانبه تر میشود
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۶ (٣ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اتحاد جمهوریخواهان: از خواست جبهه ملی ایران برای برگزاری گردهمآیی عمومی در تهران حمایت می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۶ (۲ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

جبهه ی ملی ایران: حاکمیت همین امروز باید اقدام کند که فردا ممکن است خیلی دیر باشد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۶ (۲ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در محکومیت حکم زندان برای منصوره بهکیش
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۶ (۲ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره درخواست برگزاری یک گردهمایی در تهران از طرف جبهه ملی ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اتحاد فدائیآن خلق: به زنان شجاعی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر بر گرفتند درود میفرستیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱ فوريه ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: اعتراضات و تجمعات گسترش می یابد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۶ (٣۱ ژانويه ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶