میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

چریک های فدایی خلق: در حمایت از اعتصاب کامیونداران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۷ (٣۰ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): درخواست از اتحادیه های کارگری جهان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۷ (۲۹ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق رضا غفاری
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۷ (۲۹ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: جلوگیری از برگزاری مراسم کانون نویسندگان را محکوم میکنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۷ (۲٨ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) درباره درگذشت رفیق رضا غفاری
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹۷ (۲٨ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): حمله به مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس کانون نویسندگان ایران را محکوم می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۷ (۲۷ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: اعتصابات سراسری گسترش می‌یابد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۷ (۲۷ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه مشترک: برای حل بحران بر سر برجام، نه به تحریم و تهدید، آری به دیپلماسی!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷ (۲۶ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سازمان راه کارگر: اعتصاب سراسری، پاسخ کارگران و زحمتکشان به گسترش بحران و فلاکت!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری درمورد نامه ۱۸۵ نفر به اتحادیه اروپا
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹۷ (۲۴ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

روند سوسیالیستی کومه له: یاد و خاطره کاک کیهان فرزاد همیشه زنده خواهد ماند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۷ (۲٣ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب سوسیالیست انقلابی ایران: پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق کیهان فرزاد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۷ (۲٣ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلام موجودیت حزب آزادی و رفاه ایرانیان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ خرداد ۱٣۹۷ (۲۲ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

سند سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۱ می ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اطلاعیه برگزاری چهاردهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۱٨ می ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶