میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

اتحاد فدائیان خلق: اعدام زینب سکانوند را محکوم می کنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۷ (۴ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: اعتصاب رانندگان به ۲۸۲ شهر گسترش یافت
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹۷ (۴ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): از خواست به حق رانندگان کامیون پشتیبانی می کنیم!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۷ (٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد ویژگیهای سیاسی کردستان ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۷ (٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب کار ایران (توفان): اعدام وحشیانه زینت سکانوند را محکوم میکنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۷ (٣ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اعلامیه ی کمیته ی مرکزی حزب توده ی ایران به مناسبت هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس حزب
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۷ (۲ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب حکمتیست: رانندگان اعتصابی دستگیر شده باید فورا آزاد شوند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۷ (۲ اکتبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب حکمتیست: زنده باد اعتصاب قدرتمند و سراسری رانندگان کامیون
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

اطلاعیه ۱۰ جریان سیاسی در مورد حمله به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در اهواز و دستگیریهای متعاقب آن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۷ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

چریک های فدایی خلق: پیرامون رویداد خونین اهواز
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۷ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملی ایران در پشتیبانی از نرگس محمدی، نسرین ستوده و فرهاد میثمی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹۷ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب آزادی و رفاه: همبستگی اپوزیسیون تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و نجات ایران
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا در باره خشونت و کشتار در اهواز
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): به‌مناسبت اول مهر روز بازگشایی مدارس
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۱٨)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): تحصیل بزبان مادری حق طبیعی همه انسانهاست!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹۷ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱٨)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶