میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

حزب آزادی و رفاه: اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی را آزاد کنید
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۷ (۱ فوريه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): راه حل بحران سیاسی ونزوئلا، گفتگو و توافق بین دولت و اپوزیسیون است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣۹۷ (۱ فوريه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه کنفرانس نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۷ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): پیرامون موج جدید دستگیری ها
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۷ (٣۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد سیاهکل و بنیان‌گذاری سازمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۷ (۲٨ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: ونزوئلا به کدام سو میرود؟
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۷ (۲۷ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

دست‌ها از ونزوئلا کوتاه! حزب توده ی ایران مداخله ی نواستعماریِ آمریکا در ونزوئلا را محکوم می‌کند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۷ (۲۶ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

هیئت دبیران موقت برای ساماندهی شورای مدیریت گذار: سپیده قلیان و اسماعیل بخشی باید هرچه زودتر آزاد شوند
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۷ (۲۵ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان اتحاد فدائیان: جان اسماعیل بخشی و دیگر مبارزین دستگیر شده در خطر است!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

چهار تشکل جمهوری خواه: «طراحی سوخته» توطئه ای برای ارعاب فعالان جنبش کارگری
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان راه کارگر درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷ (۲۲ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

هماهنگی ایرانیان - پاریس: درحمایت ازکارگران و مردمان تحت سرکوب و شکنجه اسماعیل بخشی ها وسپیده قلیان ها
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست تکذیب میکند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): مردم از فرزندان شجاع خودشان دفاع می کنند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): خطر جان اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی را تهدید می کند!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۷ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۹)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰