میز احزاب
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
    اخبار روز

اعلامیه مشترک شش جریان چپ به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۷ (۷ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

همبستگی برای آزادی و برابری: ۸ مارس روز جهانی زن؛ چهل سال مبارزه زنان ایران علیه حکومت اسلامی
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۷ (۶ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۷ (۶ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری: گستاخی علیه کارگران پاسخ محکمی خواهد گرفت!
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۷ (۶ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب آزادی و رفاه: گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۷ (۶ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت اعتصاب و تحصن سه روزه معلمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۷ (۶ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه سازمان راه کارگر بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۷ (۵ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

بیانیه جبهه ملّی ایران به‌مناسبت سالگرد جاودانگی دکتر محمد مصدق
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱٣۹۷ (۵ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

روند سوسیالیستی کومه له: در گرامیداشت هشت مارس روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۷ (۴ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب چپ ایران (فدائیان خلق): ۸ مارس روز جهانی زن گرامی باد
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹۷ (٣ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

همبستگی جمهوری خواهان ایران: افتخار به مبارزات زنان در سراسر جهان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

گزارش از برگزاری کنگره حزب چپ آلمان برای شرکت در انتخابات اروپا - بن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست: در حمایت از تحصن سراسری معلمان
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران: از تحصن سراسری فرهنگیان حمایت و پشتیبانی می کنیم
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣۹۷ (۱ مارس ۲۰۱۹)

    اخبار روز

اعلامیه ی مشترک - گرامی باد۸ مارس روز جهانی زن
میز احزاب -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۷ (۲۷ فوريه ۲۰۱۹)



اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۶