سیاسی
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
 

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم،
سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور!

این درست است که چپ برای اشاعه ی خود به آزادی بیان، آزادی مطبوعات، و آزادیهای سیاسی و اجتماعی نیاز دارد و دمکراسی هم بدون همکاری فراطبقاتی میسر نیست و چپ به تنهایی نمی تواند دمکراسی بیاورد و ایجاد کند. و... اما همه ی این کارها، آیا با اتحاد دمکراتیک مستقل و ملی مردم ایران شدنی است یا با کشاندن اتحادی این چنین که حتی در مراحل جنینی خود هم نیست به پشت سرِ جناحی از پیروان همین بورژوازی انحصاری؟

علی رضا جباری (آذرنگ)


x
    مطالب پیشین
ا د ا مـــه ...
بازگشت به صفحه نخست