سیاسی
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
 

ضرورت عبورازاصلاح طلبان حکومتی و
احیای جنبش اصلاحات درایران

جنبش اصلاح طلبی اگر واقعاٌ خواهان تغییر ماهیت سرکوبگر حکومت حاکم بر کشور است نمی تواند با شعار دفاع از روحانی به استقبال انتخابات آینده برود زیرا در اینصورت به کلی اعتبار سیاسی-اجتماعی باقی مانده خود را نیز از دست خواهد داد. به جای دفاع از دولت روحانی، باید اساس را بر بسیج نیروی اجتماعی برای لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و جلوگیری از دخالت سپاه و نیروهای امنیتی در انتخابات گذاشت.

منوچهر مهرآیین


x
    مطالب پیشین
ا د ا مـــه ...
بازگشت به صفحه نخست