دیدگاه
  یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون  
 

تأملی بر مقاله ی "وارثان برنشتاین،
آیا سوسیال دموکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟"

نمی توان هم از لنین و هم از برونشتاین بهره گرفت. این دو نظریه همانطور که در مقاله آقای جاسکی اشاره شده به دو جناح و به دو نظریات به کلی متفاوت در تاریخ احزاب و جنبش سوسیال دموکراسی تعلق داشتند و نمی توان در میانه این دو ایستاد. یکی انقلابی و متعهد و وفادار به آشتی ناپذیری مبارزه طبقاتی که کسب قدرت سیاسی را، حل جوهری تمام مشکلات اجتماعی تلقی می کرد، دیگری "سازش با دشمن طبقاتی" و تغییرات تدریجی با برخی همسوئی ها با تمایلات امپریالیستی زمان خود!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نقی حمیدیان


x
    مطالب پیشین
ا د ا مـــه ...
    بایگانی مطالب نویسندگان بخش

بازگشت به صفحه نخست