برچسب: رضا جاسکی

آرشيو سايت اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

ديدگاه

اتنیکی یا ملی؟- مروری بر یک مقوله جدل‌آمیز- رضا جاسکی

نیروهای دمکراتیک خواهان حل مسأله ملی به شکل دمکراتیک هستند. اختلاف‌نظرات موجود هم پایه نظری و هم عملی دارد. هیچ ایدئولوژی دیگری به اندازه ناسیونالیسم، متکی بر تئوری‌های علمی و تاریخ، دستش در خون انسان‌های بی‌گناه آلوده نبوده است