برچسب: علی اصغر راشدان

آرشيو سايت اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

آقای چوخ بختيار
ادبيات

آقای چوخ بختیار – علی اصغر راشدان

آقای چوخ بختیار این مرتبه پاک کله پا و گرفتار مرض خود دوگانه بینی شد. خود را هم تیمسار آجودان مخصوص و هم اعلیحضرت میدید

ادبيات

شمر – علی اصغر راشدان

بی بی جان به مدآقاگفت « روتخت چوبی که گفته م ازقهوه خونه بیارن، طاقبازروپشتت، تموم قددرازبکش. » مدآقاروتخت درازشدودست

1378 -1398 (1999 - 2019) * کپی رایت

منو
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email