برچسب: فروغ اسدپور

آرشيو سايت اخبار روز - سايت سياسی خبری چپ

ديدگاه

گل سرخ فردا یا برهوت پس فردا؟ – فروغ اسد پور

از سوسیالیست­ های تخیلی تا سنت گسترده­ ی مارکسی همه دل­مشغول ساخت جهانی عاری از ظلم و مبتنی بر برابری و آزادی بوده­ اند. اما در این اتوپیاها چیزی «می ­لنگید»؛ که باید توجه ما را جلب کند