حميد آصفی – بايگانی مطالب در سايت قديم

ایران، انقلابی در راه، یا جنبشی در میان؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹۷ (٨ دسامبر ۲۰۱٨)
شورش، اعتراض، انقلاب؛ کدام را انتخاب کنیم؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
جغدِ جنگ بر فرازِ ایران!
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۷ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٨)
ایران درآستانه تغییرات بزرگ!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۷ (۵ نوامبر ۲۰۱٨)
وضعیت انفجاری کشور
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۷ (٣۱ اکتبر ۲۰۱٨)
اپوزیسون مدافع تحریم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۷ (۲۵ اکتبر ۲۰۱٨)
وقت است کارد به استخوان برسد!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹۷ (۲۰ ژوئن ۲۰۱٨)
دامگه اسرائیل، آمریکا، ارتجاع عرب
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۷ (۲۹ می ۲۰۱٨)
سقوط و فاجعه در راه است
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۷ می ۲۰۱٨)
سال پیش رو، سال فوران بحران صندوق‌های بازنشستگی
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹۷ (۱۴ آوريل ۲۰۱٨)
بدخیم شدن بحران وچالش ها در سال جدید
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣۹۷ (۲۶ مارس ۲۰۱٨)
جبهه دیدبانی و داوری توسعه
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۶ (۱۴ مارس ۲۰۱٨)
ترامپ و انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس
جهان –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۶ (۱۰ فوريه ۲۰۱٨)
جنبش بی‌آینده و ویرانی امر سیاست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹۶ (۴ فوريه ۲۰۱٨)
جنبشی ناکام در خیابان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۶ (۲۴ ژانويه ۲۰۱٨)
کوچک یا بزرگ بودن دولت
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)
شکست پی شکست هژمونی آمریکا، چه اتفاقی دارد می افتد؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۶ (۲۵ دسامبر ۲۰۱۷)
مغازه داران جزء، پیشه وران، جنبش پیشه وری!
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۶ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۷)
اقتصاد دانش بنیان توطئه نظام سرمایه داری نیست!
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣۹۶ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۷)
اقتصاد دانش بنیان ( Knowledge. basede economy) توطئه نیست!
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۶ (۲٣ اکتبر ۲۰۱۷)
سخنی با دکتر مالجو
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣۹۶ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۷)
تعریف بورژوازی ملی در شرایط کنونی ایران و نقش تکاملی – توسعه ای آن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)
طبقه کارگر؛ طبقه‌ای در خود یا برای خود
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۶ (۱۹ اوت ۲۰۱۷)
بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن- بخش سوم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣۹۶ (٣۱ ژوئيه ۲۰۱۷)
بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن- بخش دوم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲٣ ژوئيه ۲۰۱۷)
بررسی جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۶ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۷)
رادیکال بورژوازی مولد ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ تير ۱٣۹۶ (۹ ژوئيه ۲۰۱۷)
جایگاه اقتصاد مقاومتی در شرایط اقتصاد امروز ایران
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱٨ خرداد ۱٣۹۶ (٨ ژوئن ۲۰۱۷)
روحانی صادقانه تر از رقبای خویش نبض جامعه را گرفت – حمید آصفی
مقاله ها –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۶ (۲ ژوئن ۲۰۱۷)
عدالت طلبی در خدمت پوپولیسم سیاسی!
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۲ می ۲۰۱۷)
میراث مصدق
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۵ (۱۹ مارس ۲۰۱۷)
ضرورت تغییر رویکرد شوراها به توسعه اقتصاد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۵ (۱٣ مارس ۲۰۱۷)
فریبرز رئیس دانا، نمادی مهم از چپ ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۵ (۶ ژانويه ۲۰۱۷)
سرمایه قدرتی بیگانه شده با جامعه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹۵ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۶)
امپراطوری یا امپرالیسم نو
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹۵ (٨ نوامبر ۲۰۱۶)
فقدان «استراتژی» در رویکرد همیشه تحریمی ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱٣۹۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۶)
نولیبرالیزم و سرمایه مالی، پوپولیسم و فئودالیزم مالی
گفتگو –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۵ (۵ اکتبر ۲۰۱۶)
باز سخنی دیگر با طیف همیشه تحریمی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۵ (۱ اکتبر ۲۰۱۶)
سخنی با طیف همیشه تحریمی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱٣۹۵ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
تحلیلی بر بحران هسته ای= برجام
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ تير ۱٣۹۵ (٨ ژوئيه ۲۰۱۶)
چپ در جهان امروز
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱٣۹۵ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۶)
چپ ایران کجاست؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱٣۹۵ (۴ ژوئن ۲۰۱۶)
به مناسبت روز جهانی کارگر
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱٨ می ۲۰۱۶)
اصلاح طلبی؛ روندی یاری کننده به تحول و توسعه همه جانبه در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۴ (۲۶ ژانويه ۲۰۱۶)
فرصت های دموکراسی در ایران – ۱۰
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱٣۹۴ (۲۱ ژانويه ۲۰۱۶)
فرصت های دموکراسی درایران- ۹
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۴ (۱۵ ژانويه ۲۰۱۶)
فرصت های دموکراسی در ایران (۸)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۴ (۶ ژانويه ۲۰۱۶)
فرصت های دموکراسی در ایران (۷)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۴ (۱ ژانويه ۲۰۱۶)
فرصت های دموکراسی در ایران – (۶)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۵)
فرصت های دموکراسی در ایران (۵)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣۹۴ (۶ دسامبر ۲۰۱۵)
فرصت های دموکراسی در ایران (۴)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
فرصت‌های دموکراسی در ایران (۳)
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۴ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۵)
فرصت های دموکراسی درایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۵)
پاسخی کوتاه به نقد علیرضا جباری
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۴ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۵)
روشنفکران تئوری ساز، روشنفکران ساختارساز
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱٣۹۴ (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵)
دولت قانونی یا قانونمند
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۴ (۱۹ اوت ۲۰۱۵)
بایدها و نبایدهای فعالیت احزاب
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣۹۴ (۱ اوت ۲۰۱۵)
جنبش ملی و خرده جنبش ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۴ (۲۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی ایران و سرمایه گذاری خارجی
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۴ (۴ ژوئن ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی ایران وجود دارد
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲۱ می ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی گردشگری در ایران
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱۱ می ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی ایران نفس می‌کشد
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۵ می ۲۰۱۵)
چالش های چپ سنتی ایران در عصر جهانی شدن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۴ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲۴ آوريل ۲۰۱۵)
توسعه، دموکراسی و بورژوازی ملی در ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹۴ (۱۹ آوريل ۲۰۱۵)
چه گرایشی به چپ و عدالت خواهی
در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟

دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱٣۹۴ (۱٣ آوريل ۲۰۱۵)
بخش های منتشر نشده ای از خاطرات مهندس سحابی
یادبود –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۴ (۹ آوريل ۲۰۱۵)
سطحی نگری به چپ ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱٣۹۴ (۴ آوريل ۲۰۱۵)
پاسخی کوتاه به جناب اقای فرهادعاصمی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹٣ (۱۵ مارس ۲۰۱۵)
نقد چپ و چشم انداز ان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹٣ (۷ مارس ۲۰۱۵)
چرا بورژوازی ملی مطرح شد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲ مارس ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی مدار مولد سرمایه
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹٣ (۲۵ فوريه ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹٣ (۲۰ فوريه ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی، نهادهای مدنی؛ بانیان دموکراسی
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹٣ (۱۲ فوريه ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی، جامعه مدنی، پیش نیاز توسعه در ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣۹٣ (۷ فوريه ۲۰۱۵)
کدام روشنفکر؟
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹٣ (۲۶ ژانويه ۲۰۱۵)
بورژوازی مستغلات ایران
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹٣ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۵)
بورژوازی ملی
دولت توسعه گرا و گذار به دموکراسی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹٣ (۱٣ ژانويه ۲۰۱۵)
نسبت و رابطه نفت با دموکراسی در ایران
اقتصادی –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹٣ (٨ ژانويه ۲۰۱۵)
نقش و ضرورت بورژوازی ملی در اندیشه مهندس سحابی برای ایران
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹٣ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۴)

https://akhbar-rooz.com/?p=4571 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: