اخبار روز يک رسانه ی عمومی و تريبون همه ی افراد، نهادها و احزابی است که دل در گرو آزادی، دمکراسی، عدالت و جهانی سازگار با طبيعت دارند.  اخبار روز يک رسانه ی چپ مخالف نظام سرمايه داری و مقدور بودن ساختن جهانی ديگر است. ما در پرتو اين انديشه و باور به ايجاد بديل سوسياليستی با اتکا بر خرد جمعی نيروی کار و انديشه، نقد راه رفته و استقبال از ايده های نو فعاليت می کنيم.

اخبارروز يک سايت اينترنتی است که فعاليت  خود را در قالب انتشار اخبار، گزارش ها، تحليل رويدادها، گفتگو و مناظره، مباحث نظری و تبيين تئوریک رخدادها عرضه می کند. سايت ما از نخستين سال های تاسيس در ايران فيلتر شده و امکان دسترسی آزادانه به آن وجود ندارد. رفع اين محدوديت ها و فراهم آمدن دسترسی آزادانه و بی دغدغه به اخبار روز، مطالبه و هدف امروز ماست.

رعایت اصل احترام به حقوق انسانی، پرهيز اکيد از تحقير و توهين شخصی، اجتناب از انتشار شايعه و طرح اتهام عليه افراد حقيقی و حقوقی، دقت در موثق و معتبر بودن خبر، و تلاش در جهت رعايت اصول و استانداردهای شناخته شده ی حرفه ی روزنامه نگاری مبنای کار اعضای تحريريه، همکاران خبرنگار، گزارشگر و نويسندگان اخبار روز است.

اخبار روز يک رسانه ی اينترنتی مستقل از احزاب و گروه ها است. مطالب آن زير نظر سردبير و با نظارت هيئت تحريريه منتشر می شود.

اخبار روز تريبون همه ی فعالان، احزاب و جنبش های آزاديخواه، دمکرات و چپ است. بازتاب مطالبات کارگران، مزدبگيران و همه اقشار فرودست و زحمتکش که توليدکنندگان واقعی ارزش های مادی و معنوی جامعه هستند وظيفه ی جاری اخبار روز است. امکانات اخبار روز در خدمت مبارزه ی زنان، گروه های اتنيکی، دگرباشان، فعالان محيط زيست و همه اقشار و گروه هايی است که عليه پايان دادن به انواع تبعيض و ستم در جامعه می رزمند.

روزانه  در بيش از 20 بخش و ستون اخبار روز خبر، گزارش، مقاله های نويسندگان، اعلاميه ی احزاب، رويدادهای زندان، اخبار فعاليت فعالان حقوق بشر، مباحث سياسی، اقتصادی، کارگری، زنان، هنر و ادبيات، ديدگاه تئوريک، گفتگو و… عرضه می شود. ما از خوانندگان دعوت می کنيم با پیشنهادات و انتقادات، ارسال اخبار و اطلاعات، ارایه مقالات و تحلیل‌ها پیرامون مسایل ایران و جهان، به بهبود کیفیت هر يک از اين بخش ها و اخبار روز یاری کنند.

برای انتشار سریع تر پیام‌ها، مواضع و مقالات خود، یک نسخه از آن را در واژه پرداز «ورد» به آدرس الکترونیکی اخبار روز ارسال کنید.

با معرفی اخبار روز، تلگرام و فيسبوک ما به ایرانیان در داخل و خارج از کشور، به گسترش اين شبکه ی اطلاع رسانی کمک کنيد.

تمام حقوق مربوط به وب سايت و مطالب آن متعلق به اخبار روز است. نقل مطلب از اخبار روز با ذکر ماخذ آزاد است.

تاریخ تاسیس: بهمن ماه ۱٣۷٨ – فوریه ۲۰۰۰ 
بنیانگذار و سردبیر: ف. تابان 
معاون سردبیر و مسئول بخش دیدگاه: علی مختاری
معاون سردبیر و مسئول بخش ادبیات: خسرو باقرپور 
مسئول شبکه های اجتماعی اخبار روز و دستيار سردبير در بخش خبر: سعید معمارحسینی 
مسئول بخش ورزشی: کوروش طاهرنسب