روز شمار اعتراضات کارگری ۱۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

شواهد حاکی از تلاش روز افزون نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و سرکوب جمهوری اسلامی مبنی بر جلوگیری از انتشار اخبار و گزارشات کارگری با بهره گیری از ترفندهای مختلف منجمله سانسور می باشد تا به خیال خامشان مانع از گسترش اعتراضات کارگری و همبستگی بین کارگران بخش های مختلف تولیدی و خدماتی شوند. علاوه بر این، … ادامه خواندن روز شمار اعتراضات کارگری ۱۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۸