علی اصغر راشدان – بايگانی مطالب در سايت قديم

بلوزِ سانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ شهريور ۱٣۹٨ (۲۵ اوت ۲۰۱۹)
با جناق ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٨ (۱۷ اوت ۲۰۱۹)
دروغگو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مرداد ۱٣۹٨ (٣۰ ژوئيه ۲۰۱۹)
مقدمه ای بریک کتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹٨ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۹)
اشغال نظامی مدرسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱٣۹٨ (۵ ژوئيه ۲۰۱۹)
جشن ازدواج
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۹)
یادگار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹٨ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۹)
هم اطاقیهای مسیحی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
کلاغچه ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹٨ (۲ ژوئن ۲۰۱۹)
تدریس خصوصی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲ می ۲۰۱۹)
کلاه تیمسار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ ارديبهشت ۱٣۹٨ (۲۵ آوريل ۲۰۱۹)
دیدار نوروزی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ فروردين ۱٣۹٨ (۱۷ آوريل ۲۰۱۹)
اخنیلو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱٣۹٨ (۱۱ آوريل ۲۰۱۹)
مهمان ناخوانده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردين ۱٣۹٨ (۲ آوريل ۲۰۱۹)
بن بست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردين ۱٣۹٨ (۲٣ مارس ۲۰۱۹)
گفتگوی جهودها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۷ (۱۶ مارس ۲۰۱۹)
مونیخ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۷ (۲ مارس ۲۰۱۹)
بیرون رفتن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹۷ (۲۵ فوريه ۲۰۱۹)
حیوان بهشتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱٨)
آرایشگاه مریم خانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۷ (٣۰ نوامبر ۲۰۱٨)
پنج داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱٨)
شوهرخاله فرانتز و داستان یک عشق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۷ (۷ نوامبر ۲۰۱٨)
داستان جای یک زخم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۷ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٨)
آبگوشت بزباش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ شهريور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
صحنه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱٣۹۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱٨)
کجامیری، کجابودی؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
ناجورها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹۷ (۱۷ اوت ۲۰۱٨)
باغ تک درخت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣۹۷ (۹ اوت ۲۰۱٨)
خوش رقصی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۷ (۲ اوت ۲۰۱٨)
قاتل ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۷ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱٨)
پارک نظامی شایلو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱٨)
حمام آفتاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣۹۷ (۶ ژوئيه ۲۰۱٨)
دخمه ابابیل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ تير ۱٣۹۷ (۲۹ ژوئن ۲۰۱٨)
جنگل آیله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ خرداد ۱٣۹۷ (۲۱ ژوئن ۲۰۱٨)
عقاب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۷ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٨)
صندوق اسرار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ خرداد ۱٣۹۷ (٣ ژوئن ۲۰۱٨)
دختر چاق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ خرداد ۱٣۹۷ (۲۶ می ۲۰۱٨)
برآمدگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۱۲ می ۲۰۱٨)
خواهر ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۷ می ۲۰۱٨)
اتوبوس نیشابور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۹ آوريل ۲۰۱٨)
بچه شمرون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۲ آوريل ۲۰۱٨)
ملاقاتی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹۷ (۱۴ آوريل ۲۰۱٨)
پناهجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۷ (۱ آوريل ۲۰۱٨)
بچه های رویائی (گیل کودوین )
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣۹۷ (۲۶ مارس ۲۰۱٨)
مردجادوگر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱٨)
Richard Ford / Rock Springs – ریچارد فورد ؛ راک اسپرینگز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣۹۶ (۲٨ فوريه ۲۰۱٨)
خفاشها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۶ (۲۱ فوريه ۲۰۱٨)
شاعرانه ای برای گردنکش ها. نوشته استانلی الکین
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ (۱۱ فوريه ۲۰۱٨)
تب
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۶ (۲۹ ژانويه ۲۰۱٨)
ئی.ال.دکتروف ویلی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)
حرف زدن ازقهرمان ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۶ (۱۰ ژانويه ۲۰۱٨)
“از خونه می رم”
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣۹۶ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۷)
ازاومدن شبای کریسمس خیلی خوش حالم!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
آی لاو یو،طنینش چطوره؟
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
آقای رنه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱٣۹۶ (۱۶ نوامبر ۲۰۱۷)
هم بند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱٣۹۶ (۵ نوامبر ۲۰۱۷)
خلسه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۶ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۷)
بچه ها،نگاه کنین!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۶ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۷)
همزاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
سی مرغ و سیمرغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣۹۶ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
مدیر دفتر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱٣۹۶ (۵ سپتامبر ۲۰۱۷)
عروس بلوند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۶ (۲ سپتامبر ۲۰۱۷)
گدازه ای از پمپئی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ شهريور ۱٣۹۶ (۲۶ اوت ۲۰۱۷)
نقشه بردار ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ (۱۵ اوت ۲۰۱۷)
عاشق اسب ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
هدیه عاقلانه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئيه ۲۰۱۷)
قاضی و محکومش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئيه ۲۰۱۷)
مصاحبه با بابا نوئل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ تير ۱٣۹۶ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۷)
پناهجو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣۹۶ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۷)
دو داستانک و یک داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۶ (۱۰ ژوئن ۲۰۱۷)
دوریس دوریه؛ اطاق ۶۴۵
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣۹۶ (۲ ژوئن ۲۰۱۷)
مردرند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱٣۹۶ (۲۷ می ۲۰۱۷)
لباس تازه قیصر. داستانی از هانس کریستین آندرسن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۲۰ می ۲۰۱۷)
روضه علی اصغر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۷ می ۲۰۱۷)
تبانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
دو تک صحنه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹۶ (۲۰ آوريل ۲۰۱۷)
یک درخت، یک صخره سنگ، یک ابر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۶ (۹ آوريل ۲۰۱۷)
ارثیه سلطنت خانوم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ فروردين ۱٣۹۶ (۲۵ مارس ۲۰۱۷)
بنگاه جفت یابی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۵ (۱۵ مارس ۲۰۱۷)
دختر حاج رسول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣۹۵ (۵ مارس ۲۰۱۷)
ترجمه ی سه داستان کوتاه از جورجیومانگانلی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱٣۹۵ (۱ مارس ۲۰۱۷)
پنجره روبه روی نانوائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲۰ فوريه ۲۰۱۷)
هیس!
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۵ (۷ فوريه ۲۰۱۷)
باران، نوشته: زیگمونت هاوپت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹۵ (۲۷ ژانويه ۲۰۱۷)
سایه دلگادو، نوشته: یورگ فاوسر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۷)
رز های آبی، نوشته: آلفردآندرش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱٣۹۵ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۷)
عشق؛ نوشته ی : گی دو مو پاسان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣۹۵ (۱ ژانويه ۲۰۱۷)
وصیتنامه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۵ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۶)
سه داستانک از: لوئیجی مالربا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۵ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۶)
چیپس، نوشته: ایان مک ایوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۵ (۶ دسامبر ۲۰۱۶)
نویسنده
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۵ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۶)
ایستگاه بعد. نوشته ی سرجی پامیز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۶)
باغ بی درخت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۱۶)
مرد خریدار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۵ (۲ نوامبر ۲۰۱۶)
همه ی آسیب های اشتباهی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۶)
استاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣۹۵ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۶)
اطاق اجاره ای
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۵ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶)
بازرس بلیط ، نوشته: دژوکستولانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۵ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۶)
حسن یزید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣۹۵ (۵ اکتبر ۲۰۱۶)
جغتائی (۲)
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶)
رشته الهیات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهريور ۱٣۹۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
جغتائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣۹۵ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶)
“در هتل ها” اثری از: هورس ویدمر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱٣۹۵ (۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
یاد مانده ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ شهريور ۱٣۹۵ (۲۷ اوت ۲۰۱۶)
گلپونه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۵ (۱۹ اوت ۲۰۱۶)
دو داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
همراه اوین درکه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۵ (٣ اوت ۲۰۱۶)
بعضی از ما به رفیق کولبی اخطارکرده ایم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ مرداد ۱٣۹۵ (۲٨ ژوئيه ۲۰۱۶)
یک داستانک و دو داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣۹۵ (۲۰ ژوئيه ۲۰۱۶)
ونی با شیشه های تیره
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ تير ۱٣۹۵ (۱٣ ژوئيه ۲۰۱۶)
دختر میرآخور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱٣۹۵ (۷ ژوئيه ۲۰۱۶)
چهار داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱٣۹۵ (٣۰ ژوئن ۲۰۱۶)
آری، اینچنین بود
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣۹۵ (۲۱ ژوئن ۲۰۱۶)
دو داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۶)
هشت داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱٣۹۵ (۶ ژوئن ۲۰۱۶)
سه داستانک از کیم مونزو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۵ (۲۹ می ۲۰۱۶)
سه داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۲۰ می ۲۰۱۶)
سه داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱۴ می ۲۰۱۶)
دوستان قدیم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۷ می ۲۰۱۶)
پنج داستانک از لوئیجی مالربا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱ می ۲۰۱۶)
کیف اپیکوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۲۵ آوريل ۲۰۱۶)
کافکا، گالیئانو، کتنباخ و یودیت هرما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹۵ (۱٨ آوريل ۲۰۱۶)
سگ سه دست و پا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣۹۵ (۱۱ آوريل ۲۰۱۶)
سکته ناقص
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱٣۹۵ (۴ آوريل ۲۰۱۶)
الصباح نشابور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ فروردين ۱٣۹۵ (۲۵ مارس ۲۰۱۶)
من و جفری و موسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹۴ (۱٨ مارس ۲۰۱۶)
اکبر غول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۴ (۱۲ مارس ۲۰۱۶)
چهارداستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۴ (٣ مارس ۲۰۱۶)
احضاریه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣۹۴ (۲٣ فوريه ۲۰۱۶)
مرده شور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱٣۹۴ (۱٣ فوريه ۲۰۱۶)
“اخباری ازسیزیف” نوشته: گونتر کونرت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣۹۴ (۵ فوريه ۲۰۱۶)
خواستگاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۴ (۲۵ ژانويه ۲۰۱۶)
چهار داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۴ (۱۷ ژانويه ۲۰۱۶)
سه داستان کوتاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۴ (۱۱ ژانويه ۲۰۱۶)
دو داستان کوتاه از فرانتز کافکا و سامرست موام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۴ (٣ ژانويه ۲۰۱۶)
پرستات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ دی ۱٣۹۴ (۲۵ دسامبر ۲۰۱۵)
ممو گوهر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۴ (۱٨ دسامبر ۲۰۱۵)
هفت خط
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵)
آخوندک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۴ (٣۰ نوامبر ۲۰۱۵)
گریه درباران. از: ارنست همینگوی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۴ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۵)
دگردیسی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آبان ۱٣۹۴ (۱۴ نوامبر ۲۰۱۵)
نصرت خانم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴ (۶ نوامبر ۲۰۱۵)
سربازها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۴ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۵)
معمار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ آبان ۱٣۹۴ (۲۴ اکتبر ۲۰۱۵)
دو داستان کوتاه و یک داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱٣۹۴ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۵)
دو داستان کوتاه از ارنست همینگوی و کورت کوزنبرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱٣۹۴ (۷ اکتبر ۲۰۱۵)
بلوز باربری. نوشته ی: دوریس دوری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۴ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱۵)
دو داستان کوتاه از اسلاو میروژک و ساکی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۱ شهريور ۱٣۹۴ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵)
سه داستان کوتاه از: کافکا / رفیق شامی / دیوید بحاری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣۹۴ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵)
دو داستان کوتاه از برتولت برشت و آنا گاوالدا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ شهريور ۱٣۹۴ (۹ سپتامبر ۲۰۱۵)
دو داستان کوتاه از هاینریش بل و فریدریش دورنمات
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹۴ (٣۱ اوت ۲۰۱۵)
مزار خواجه ریحان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴ (۲۱ اوت ۲۰۱۵)
شوخی کوچک. نوشته: آنتوان چخوف
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹۴ (۱٣ اوت ۲۰۱۵)
نمشیا. نوشته ی: کرستین والدز کواید
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣۹۴ (۵ اوت ۲۰۱۵)
خدا بچه راحفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱٣۹۴ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۵)
خدا بچه راحفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
تکه ای از رمان «از کوچه باغ های نشابور»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣۹۴ (۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
ریاضت کش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹۴ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱٣۹۴ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۵)
با مدعی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
فرش های عتیقه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹۴ (۴ ژوئن ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹۴ (۲۹ می ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱٣۹۴ (۲٣ می ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱۶ می ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۹ می ۲۰۱۵)
خدا بچه را حفظ کند
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
ترجمه ی چهارداستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۲۲ آوريل ۲۰۱۵)
دانسینگ با فلو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹۴ (۱۴ آوريل ۲۰۱۵)
ماشین نویس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣۹۴ (۷ آوريل ۲۰۱۵)
«شجاعت» ترجمه داستانی از: چارلز باکستر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۴ (۱ آوريل ۲۰۱۵)
خیابان گلسنگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ فروردين ۱٣۹۴ (۲۴ مارس ۲۰۱۵)
نظریه های هنری نان به نرخ روز خوردن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٨ اسفند ۱٣۹٣ (۱۹ مارس ۲۰۱۵)
ترجمه چهار داستان کوتاه از پائولو کوئیلو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱٣۹٣ (۱۰ مارس ۲۰۱۵)
آقامرتضی معلم
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱٣۹٣ (٣ مارس ۲۰۱۵)
اهالی آبادی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣۹٣ (۲۵ فوريه ۲۰۱۵)
آره، رو حرفم با توست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹٣ (۱۶ فوريه ۲۰۱۵)
دوست داشتنی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹٣ (۱۰ فوريه ۲۰۱۵)
دولت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱٣۹٣ (۴ فوريه ۲۰۱۵)
میراث خورها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ بهمن ۱٣۹٣ (۲٨ ژانويه ۲۰۱۵)
محفل ادبی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹٣ (۲۴ ژانويه ۲۰۱۵)
جهان در راه. نوشته جیم شپارد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹٣ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۵)
چهار داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانويه ۲۰۱۵)
چهار داستانک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣۹٣ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۴)
دو داستانک ازیاسوناری کاواباتاوایان مک ایوان
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱٣۹٣ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۴)
سه داستانک از: ارنست همینگوی، ژان یاکیوز سمپ و ریموندکارور
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹٣ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۴)
بیابان برهوت. نوشته الیزابت تالنت
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱٣۹٣ (٨ دسامبر ۲۰۱۴)
تونل، یا اخباری از اسپانیا. نوشته خوان ویکرشام
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣۹٣ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۴)
انسان دوستی. نوشته: سوزان ریوکا
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹٣ (۷ نوامبر ۲۰۱۴)
برث آریانس (هواخورها) نوشته: کالان وینک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹٣ (٣۱ اکتبر ۲۰۱۴)
مدیر دفتر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣۹٣ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۴)
فرودگاه آتاتورک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹٣ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۴)
علف تریاک
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹٣ (۴ اکتبر ۲۰۱۴)
هتل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ مهر ۱٣۹٣ (۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴)
پاچراغ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹٣ (۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
خانه ایران برکلی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱ شهريور ۱٣۹٣ (۲٣ اوت ۲۰۱۴)
زبان دل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱٣۹٣ (۱٣ اوت ۲۰۱۴)
یادش بخیر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ تير ۱٣۹٣ (۱۵ ژوئيه ۲۰۱۴)
محفل شبانه آقا جون
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۱ (۱۵ فوريه ۲۰۱٣)
« جاکش »
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۱ (۲۱ ژانويه ۲۰۱٣)
اکبر گبری، رمضون بیغوش و احمد موش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۱ (۱۲ ژانويه ۲۰۱٣)
تولد مرد و زن
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۱ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۲)
ویالن نواز
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۱ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۲)
لانه اردک وحشی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۱ (۲ نوامبر ۲۰۱۲)
Fard «آرایش»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۱ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۲)
The Hollow of the Three Hills
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱٣۹۱ (۱ اکتبر ۲۰۱۲)
استاد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ شهريور ۱٣۹۱ (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲)
حقیقت و پیامد هاش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۷ شهريور ۱٣۹۱ (۲٨ اوت ۲۰۱۲)
تیتر اول
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱٣۹۱ (۱۵ اوت ۲۰۱۲)
«وحشت»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱٣۹۱ (۵ اوت ۲۰۱۲)
«جریانهای اصلی تفکر آمریکائی»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹۱ (۲۴ ژوئيه ۲۰۱۲)
تو این آبادی دزد نیست
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱٣۹۱ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۲)
«دختر» Daughter
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣۹۱ (۹ ژوئيه ۲۰۱۲)
مهمانی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹۱ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۲)
خانه ی پیچ های امین الدوله
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱٣۹۱ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۲)
سکانسی از فلورانس
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
داستان غم انگیز و باورنکردنی ارندیرای ساده و مامان بزرگ سنگدلش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۱ (۲۹ می ۲۰۱۲)
داستان غم انگیز و باورنکردنی ارندیرای ساده و مامان بزرگ سنگدلش ۳
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۱ (۲۴ می ۲۰۱۲)
داستان غم انگیز و باورنکردنی ارندیرای ساده و مامان بزرگ سنگدلش ۲
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۱۹ می ۲۰۱۲)
داستان غم انگیز و باورنکردنی ارندیرای ساده و مامان بزرگ سنگدلش
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۴ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۱٣ می ۲۰۱۲)
FREDI
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۹ می ۲۰۱۲)
«دختری از ردلاین، پ. آ.»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۱ (٣ می ۲۰۱۲)
زندگی سگی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱٣۹۰ (۱۶ آوريل ۲۰۱۱)
مرتد
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۰ (۹ آوريل ۲۰۱۱)
دن کیشوت ها
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۰ (۱ آوريل ۲۰۱۱)
مراسم خاکسپاری مامان بزرگ
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ فروردين ۱٣۹۰ (۲٣ مارس ۲۰۱۱)
عصر عالی بالتازار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۹ (۶ مارس ۲۰۱۱)
خبره هنر
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱٣٨۹ (۹ فوريه ۲۰۱۱)
گفتگو
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣٨۹ (۲ فوريه ۲۰۱۱)
فنا ناپذیری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱٣٨۹ (٨ ژوئيه ۲۰۱۰)
قرص تمـام مـاه
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣٨٨ (۲۶ نوامبر ۲۰۰۹)
شب تاریک و…
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱٣٨٨ (۱ نوامبر ۲۰۰۹)
ویار
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣۰ مهر ۱٣٨٨ (۲۲ اکتبر ۲۰۰۹)
«شبنــــــم»
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣٨٨ (۴ اکتبر ۲۰۰۹)
یلدائی
ادبیات –  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨٨ (۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹)
ماه عسل
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۶ شهريور ۱٣٨٨ (۷ سپتامبر ۲۰۰۹)

https://akhbar-rooz.com/?p=4372 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: