فرج سرکوهی – بایگانی مطالب در سایت قدیم

چهره سازی از جنایت‌کار، عادی سازی جنایت است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ مرداد ۱٣۹٨ (۱۴ اوت ۲۰۱۹)
دریا و پوزه سگ
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣۹٨ (۲٨ ژوئیه ۲۰۱۹)
گاهی برآشفته نشدن نشانه بارز انحطاط اخلاقی است
مفهوم مهدورالدم در متن یا آینه انحطاط و زوال فرهنگی جامعه؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ تیر ۱٣۹٨ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۹)
چرا اغلب رسانه‌ها با ذوق‌زدگی بسته ضداطلاعاتی پورمحمدی را «قورت» دادند؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٨ تیر ۱٣۹٨ (۹ ژوئیه ۲۰۱۹)
سانسور پیشینه چپ گوران در رسانه های داخل و خارج
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ خرداد ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۹)
زندانبان و نظام حاکم مسئول جان زندانی است
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
پاسخ سرکوهی به حمله «یواشکی» عطااله مهاجرانی
گوناگون –  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣۹٨ (۲۴ می ۲۰۱۹)
«لعنت بر پدر و مادر کسی که این‌جا بشاشد»
گوناگون –  تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹٨ (۱ می ۲۰۱۹)
جراحی زیبائی سروش و نگهدار در برنامه پرگار
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۷ (۴ مارس ۲۰۱۹)
هدف، پیام، مخاطب و کارکردِ موثرِ
اعتراف های تحمیلی اخیر

سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۷ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۹)
شعر اصلانیان، بخشی از تاریخ و خاطره ی جمعی زخمی ما
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۶ آذر ۱٣۹۷ (۲۷ نوامبر ۲۰۱٨)
گوش بر زنگِ کاروان در شب قورُق
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣۹۷ (۱٣ نوامبر ۲۰۱٨)
به برخی امضا کنندگان «در برابر تحریم ها با ما همصدا شوید»
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣۹۷ (۱۰ نوامبر ۲۰۱٨)
به احترام ۵۰ سالگی شازده احتجابِ هوشنگ گلشیری
ادبیات –  تاریخ انتشار : ۱۱ آبان ۱٣۹۷ (۲ نوامبر ۲۰۱٨)
آقایان «اجرای بی تنازل»
قانون اساسی اسلامی آئین نامه اجرائی کوره مردم سوزی است

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱٣ شهریور ۱٣۹۷ (۴ سپتامبر ۲۰۱٨)
پرگارِ بی بی سی
ترفندهای آشکار و یواشکی در نفی آرمان گرائی و روشنفکری

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۷ (۲۰ اوت ۲۰۱٨)
حذف منتقدان با انگ و اتهام، بیماری درمان نشده
تغییر «اکثریت» به «حزب» هم افاقه نکرد؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ اردیبهشت ۱٣۹۷ (۲٣ آوریل ۲۰۱٨)
راهی به دهی یا شنیدن آوازِ آفتاب در نیم پرده شب؟
پاسخ به غیبتِ چپ یا تکه دوزی سنتی؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱٣۹۷ (۱۶ آوریل ۲۰۱٨)
در ادامه کی گند زد؟
در باب چپ غرب ستیز، چپ ستیزی و باقی حکایت…

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ فروردین ۱٣۹۷ (۲۷ مارس ۲۰۱٨)
تجاوز به همه پرسی، ساکنان طبقه پائین و هندوانه دربسته
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۶ (۲۰ فوریه ۲۰۱٨)
شرح عکس
به گره گاهی تاریخی نزدیک می شویم؟

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱٣۹۶ (٣۱ ژانویه ۲۰۱٨)
وقتی آقای تاجزاده خود و اصلاح طلبان حکومتی را لو می دهد
و این لنین زده مادون…

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۶ (۲۵ ژانویه ۲۰۱٨)
آینده و شاخصه های خیزشی که به شورش فرا رفت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱٣۹۶ (۱ ژانویه ۲۰۱٨)
«شبا گریه کُنوم، روزا بخندُوم/که تا دشمن ندونه سرِ دردُم»
احمدزاده و حکایتی که آن شب گفت تا مکتوب شود

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱٣۹۶ (۱ دسامبر ۲۰۱۷)
«فصل»ی که «درک صریح زیبائی را» به گه می کشد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۶ (۲۹ اوت ۲۰۱۷)
تعویق چندهفته ای انتخابات به دلیل خلافکاری شورای نگهبان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۷ اردیبهشت ۱٣۹۶ (۱۷ می ۲۰۱۷)
دُمِ بهنودی مهاجرانی، رازِ قتل غفار حسینی، سعید امامی و ۶۵ هزار پوند ناقابل عربی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۵ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۷)
این یک چپق نیست، یک تحلیل هم نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ شهریور ۱٣۹۵ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۶)
شرکت در انتخابات به سود همه است جز…
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۴ (۲۴ فوریه ۲۰۱۶)
نه تحریم، نه شرکت؛ انتخابات مساله ما نیست!
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۴ (۱۲ فوریه ۲۰۱۶)
انتقاد از دانلود رایگان یا چپ ستیزی راست رانت خوار؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱٣۹۴ (٣ فوریه ۲۰۱۶)
گربه مرتضا علی در انتخابات خبرگان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱٣۹۴ (۱۹ ژانویه ۲۰۱۶)
بخش ۵ ـ شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس های جعلی و باقی قضایا
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ شهریور ۱٣۹۴ (۲۹ اوت ۲۰۱۵)
بخش ۴ ـ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱٣۹۴ (۲٨ اوت ۲۰۱۵)
بخش ۳ ــ جزنی ناسیونال سوسیالیست و ارکستری که خارج می زند
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱٣۹۴ (۲۷ اوت ۲۰۱۵)
بخش ۲ – حجاریان. کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟
سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ شهریور ۱٣۹۴ (۲۵ اوت ۲۰۱۵)
بخش ۱- جوش های احلیل مارکس و لیبرالیزم رانتی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ شهریور ۱٣۹۴ (۲٣ اوت ۲۰۱۵)
عقب نشینی تهاجمی آسمان
درد زایمان اسلام و مرحله سوم بنیادگرائی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹٣ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۵)
پاسخ فرج سرکوهی به مسعود کیمیائی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣۹٣ (۴ ژوئن ۲۰۱۴)
افتضاح روزنامه ی شرق
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱٣۹٣ (۲٨ می ۲۰۱۴)
منصور که رفت
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣۹۲ (۲۰ فوریه ۲۰۱۴)
واکنش ردیه نویس فدائیان جهل
و چهارپایان سوره اعراف قرآن

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۷ بهمن ۱٣۹۲ (۲۷ ژانویه ۲۰۱۴)
وقتی دروغ، تاریخ استفراغ می کند – ۱
صفحه ۲ –  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۲ (٨ ژانویه ۲۰۱۴)
نیاموخته های چپ ایران از شکست ۲۸ مرداد
دیدگاه –  تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱٣۹۲ (۱٨ اوت ۲۰۱٣)
متن شناسی اطلاعیه انتخاباتی رفسنجانی
زبان آمرانه و عصر طلائی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱٣۹۲ (۱۶ می ۲۰۱٣)
اطلاعیه شماره ۵ آقای موسوی
تحول نظری در رهبری جنبش

سیاسی –  تاریخ انتشار : ٣ تیر ۱٣٨٨ (۲۴ ژوئن ۲۰۰۹)
مناظره احمدی نژاد و موسوی، دگرگونی زبان و گفتمان سیاست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۴ خرداد ۱٣٨٨ (۴ ژوئن ۲۰۰۹)
تفاوتی معنادار بین تحریم، مشارکت و طرح مطالبات نیست
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱٣٨٨ (۲ ژوئن ۲۰۰۹)
زمینه های برخورد متفاوت روحانیت شیعه با بهائیان
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣٨۶ (۲۹ ژانویه ۲۰۰٨)
سایه روشن های یک گزارش حقوق بشری در باره ایران
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣٨۶ (۹ ژانویه ۲۰۰٨)
گریز از نقد در پوشش احکام کلی
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱٣٨۶ (۱ اوت ۲۰۰۷)
نقد احکام و مواضع منفرد، بقای بینش ها و روش ها
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۶ تیر ۱٣٨۶ (۱۷ ژوئیه ۲۰۰۷)
اصول گرایان اسلامی
در تکاپوی تولید مفاهیم نو در فلسفه سیاسی

سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣٨۵ (۱٣ ژانویه ۲۰۰۷)
نقد احکام و مواضع منفرد به صیغه مجهول یا نقد رادیکال بینش ها و مفاهیم
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨۵ (۲٨ اکتبر ۲۰۰۶)
واکنش روشنفکران داخل کشور در برابر کشتار ۶۷
سیاسی –  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣٨۵ (۱۴ اکتبر ۲۰۰۶)
بيشتر بخوانید:  پرگارِ بی بی سی ترفندهای آشکار و یواشکی در نفی آرمان گرائی و روشنفکری - فرج سرکوهی

https://akhbar-rooz.com/?p=4842 لينک کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها