ویژه نامه ی اخبار روز: نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت؟

تظاهرات دانشجویی شانزده آذر ۱۳۹۸ و بالابردن یک شعار از سوی دانشجویان در مخالفت با نئولیبرالیسم موجب بحث های گسترده ای در مورد این موضوع شد که آیا نئولیبرالیسم در ایران واقعیت دارد یا یک افسانه ی پرداخته ی چپ هاست. اخبار روز در این مورد گفتگوهایی با آقایان پرویز صداقت، محمد مالجو، مهرداد وهابی و ناصر مهاجر انجام داد که در این جا قابل دسترس است.

اشتراک‌گذاری این:

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More