پیمان نوین؟! لطفا سد معبر نکنید! – رامین کامران

رضا پهلوی درمقام رهبری نیست، چون نمی خواهد هیچ مسئولیتی برعهده بگیرد و اصلاً نمی داند که اگر بگیرد چه باید بکند. دلیل اصلی نداشتن استراتژی اینها، امیدداشتن به آمریکاست که بیاید وکارها را درست کند

سخنرانی اخیر رضا پهلوی، هم قبل از پخش موضوغ تبلیغ بود و هم حالا که انجام شده، ولی نه به تبلیغ قبلی می ارزید و نه به بعدی. سر و صدایی بلند شده و شاهزاده هم تصور کرده که باید در زمینۀ رهبری خودی نشان بدهد تا از یاد ها نرود و حاصل کار شده این.

متن سخنرانی که روشن است کار خودش نیست، احتمالاً مثل سخنرانی معروف پدر، به دستش داده اند که بخوان و آمده و خوانده. بعید است به محتوای این متن کم مایه و پر باد حتی اندکی هم توجه کرده باشد و هیچکدام از عیوب عیانش را ندیده باشد. تازه تصور می کنم بابت این چرندیات کلی هم تیغش زده اند.

ولی واقعاً دست مریزاد به آن چند تا مشاور نیمه وقت و نیمه سوادی که اینها را سر هم کرده اند. از عنوانش که کپی برنامۀ معروف روزولت است (پیمان نوین، New Deal) که نه در ذهن ایرانی طنین معنی داری دارد و در تاریخ ایران، گرفته تا به آخر. تازه روزولت این را از مقام رهبری سیاسی ملتی گفت که کمرش زیر بحران اقتصادی خم شده بود، هم رفاه و راحتش را از دست داده بود و هم عزت نفسش را. گفت روزگارتان را بهتر می کنم و کرد. اینجا شعار را از دهان کسی می شنویم که فقط هر چند وقت میاید و دالّی می کند که کار ها را شما بکنید من هم آماده ام! نه طرحی و نه برنامه ای، نه راهی و نه رهنمودی! کدام پیمان؟ بین که و که؟

کار نطق نویسان به جایی رسیده که حاکمیت ملی را به عنوان آلترناتیو نظام اسلامی به ما عرضه میکنند! آلترناتیو، گزینه ای سیاسی است که قرار است جایگزین نظام موجود بشود، نه اصلی کلی که پایۀ کار است و در همۀ دنیا بالای قوانین اساسی دمکراتیک می نویسند. جایگزین یک نظام سیاسی، نظامی دیگر است نه اصلی کلی. طوری بگویم که بفهمند، آلترناتیو قورمه سبزی، خورش قیمه میتواند باشد، نه اجاق گاز.

از این آلترناتیو درخشان گذشته، در مورد مشکل اصلی ایران که تداخل مذهب و سیاست است، حتی کلمه ای در کار نبود. نبود چون وارث پهلوی در این باب حتی یک کلمه هم ندارد که بگوید. حداکثر برنامۀ پدرش مد نظر است که به روحانیت تکیه داده بود و تا متکا را کشیدند، از قدرت افتاد. لابد فکر این است که سر فرصت دوباره همان بساط را می سازیم. چون نه چیز دیگری بلدیم و نه نظامی را که می خواهیم روی کار بیاوریم، می تواند از یاری روحانیت بی نیاز باشد. شاهزاده گاهی صحبت از سکولاریسم می کرد که معنای درستی نداشت، فقط سر مردم را گرم می کرد. این بار حتی از آنهم دریغ کرد. دلیل اصلی و عمیق این است که تکلیف خودش نه با مذهب روشن است و نه با روحانیت. اصلاً مرد پا گذاشتن در این میدان نیست. حرفی ندارد چون احتیاج ندارد.

در مورد حکومت وعده داده شد که نظمی جدید و ضد دیکتاتوری بر پا خواهد شد و ساختار هرمی قدرت هم که جوابگوی مشکلات نیست، متروک خواهد شد! بعد از آن نادان سلطنت طلبی که مدعی بود می خواهد سیاست را علمی بکند، کشفی به این درخشانی ندیده بودیم. ساختار هر دولتی هرمی است، کجای دنیا میتوان کشوری را بدون این ساختار اداره کرد که ایران را بشود؟ از یک طرف دفاع بی چون و چرا از میراث سیاسی مشئوم پدر و پدربزرگ، که این بار با گذاشتن عکس کوچک شاه و تصویر بزرگ فرح در پشت صحنه کمرنگ شده و از طرف دیگر عرضۀ حرف آنارشیستی تحت عنوان دمکراسی! لابد نویسندگان فکر کرده اند تعادل قوای معروفی که وصفش را شنیده اند، همین است و تازه شکاف جنسیتی را هم با دکوراسیون هم آورده اند.

در باب رهبری که هیچ تعهدی بر عهده گرفته نشد و نمیتوانست هم بشود. نمی توانست چون نه استراتژی در کار است، نه شعار، نه برنامه و نه حتی هدف. بدون اینها چه می توان گفت؟ همین می توان گفت که هوای رهبران میدانی و میانی را داشته باشید که هر کدامشان یک گوشۀ کار را گرفته اند و هیچیک تصویری از کل کاری که باید انجام شود، ندارند و از این گذشته، از بین آنها که زنده مانده اند، یکی زندان است و یکی در مرخصی است و یکی دیگر قرار است آزاد بشود و آخری هم قرار است تازه برود زندان تا بعد ببینیم چه خواهد شد ـ همین و بس. تمام گروه های سلطنت طلب در همین موقعیت قرار دارند. رضا پهلوی در مقام رهبری نیست، چون نمی خواهد هیچ مسئولیتی بر عهده بگیرد و اصلاً نمی داند که اگر بگیرد چه باید بکند. دلیل اصلی نداشتن استراتژی اینها، امید داشتن به آمریکاست که بیاید و کار ها را درست کند. وقتی قرار است دیگری کار را به انجام برساند، دلیل ندارد که شما خودتان را با این حرفها خسته کنید. فقط کافیست به مردم بگویید که بریزید در خیابان، ما خواهیم آمد.

شکوفایی اقتصاد هم که همه چشم به راهش هستند به ذکر خیر کشور های بالتیک و ذکر نام چند مؤسسۀ مالی جهانی نسبتاً ناآشنا ختم شد! ظاهراً نویسندگان اینها رااز ستون های وال استریت جورنال جمع کرده بودند. قدیم کسی می خواست پز انتلکتوئلی بدهد، اسم چند تا فیلسوف و نویسنده را ردیف می کرد که اصلاً به بحث ربطی نداشتند، حال شده این. فقط جای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خالی بود. برنامه یا حتی حرفی در بارۀ اقتصاد کشور در کار نبود. همین یکی دو تا دستگاه بین المللی که معلوم نیست اصلاً کارشان چیست و چه تعهدی در قبال ایران دارند.

اینهایی که تصور می کنند رضا پهلوی رهبر هست یا می تواند باشد، یا باید از او رهبر ساخت، اصلاً متوجه نیستند که کار رهبری سیاسی، آنهم در مبارزۀ انقلابی با نظامی مثل نظام اسلامی از چه قرار است. لزومی هم نمی بینند اطلاعی کسب کنند. یک مشت کسانی هستند که فکر می کنند کار سیاسی از قماش ادارۀ دفتر روابط عمومی است و با همین بامبول های تبلیغاتی می توان سر و تهش را هم آورد. آمریکا هم که معدن این مزخرفات است. نشسته اند بر سر گنج و خرج می کنند.

در آخر یک حرف دارم که به جمیع اینها بزنم: در تمامی عمر، جز سد معبر کاری نکرده اید و نمی توانید بکنید، از سر راه کنار بروید که مردم بتوانند کارشان را انجام بدهند.منبع: سایت ایران لیبرال
عنوان اصلی مقاله: من هم صدای انقلاب شما را شنیدم

https://akhbar-rooz.com/?p=48435 لينک کوتاه

9 پاسخ

 1. این رژیم از حرکات داخل وحشت دارد!
  اما نکته ای که باید در مورد این رژیم مورد توجه قرارگیرد اینست :
  واضح است که
  رژیم روش موازی سازی را از همان ابتدا کارش اجرایی کرد!
  حال ممکن است پرسش شود
  روش موازی سازی چیست؛
  باید گفت:
  یک جرایانی وجود دارد (هرچه می خواهد باشد: تشکل هنری ،تشکل ورزشی ، تشکل نویسندگی…)وقتی این تشکل و یا جریان می رود قدرت بگیرد و اثر گذار شود، بلافاصله حاکمیت
  با یک ترفند از همان نیروی های تشکل ها و یا افراد دیگر-
  که این نیرو ها وافراد،
  نیروهای یا افراد درجه یک نیستند بل درجه سه و چهار هستند اما جویای نام با خصلت فرصت طلبی هستند- را فعال می کند و رژیم برای بکار گیری آنها در اهدافش
  ،باید یک هویت مبارزگری هم برایشان بسازد و با هویت مبارزگری مطرح می شوند
  که در این روش این افراد در خدمت تفرغه هستند تا ایجاد تحرک در مبارزات واقعی و…
  بعد از آوردن این مطالب ممکنه پرسش شود این مسائل چه ربطی به اقدامات شخصی به نام رضا پهلوی دارد!؟
  می تواند گفت:
  اقدامات این فرد در زمان های خاص در خدمت مبارزات است یا وظیفه دیگری را پی می گیرد؟

 2. مردم ایران به خوبی پی برده اند که ولی فقیه و اعلیحضرت همایونی دو روی یک سکه اند و در کوچه و بازار هر چه فریاد دارند بر سر انها زده اند و میزنند : « مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر »

 3. حرف مردم ایران جمهوری است.رضا پهلوی مانند پدر بزرگش که انگلیس آورد و بردش،پدرش که با کودتا علیه مصدق توسط آمریکا به سلطنت (به مقام دست نشانده گی)رسید،ماهیت یکسانی دارد. اکنون خود وی میخواهد با چاپلوسی برای آمریکا و سرمایه داری به نوایی برسد.وقتی مردم میتوانندرژیم جمهوری را با احزاب آزاد انتخاب کنند آقا بالاسر مادام العمر را میخواهند چکار؟رضا پهلوی آلت دست آمریکا،اسرائیل و شیخکهای عربستان است.

  1. عزیزم اینطوری که نمیشود حکومت تا دندان مسلح و سازمان یافته و حاکم حکومت اسلامی را کنار گذاشت !
   رضا پهلوی آمریکایی و اسراییلی و… است
   مجاهدین فرقه و با صدام همکاری کردند!
   توده ای ها و اکثریتی ها با خمینی همراه شدند!
   ملی مذهبی ها دروغ میگویند!
   ملی ها بی بخارند!
   مائوئیست ها و چریکها چپ روی می کنند!
   خوب این مجموعه را نمیتوان نادیده گرفت و روی نقاط تخیلی ضعفشان تکیه کرد.
   این ماییم و با این مجموعه باید بتوانیم به نتیجه برسیم ،شاید کمی دیرتر و با هزینه ولی به نتیجه خواهیم رسید!

 4. با مطرح شدن نسرین ستوده در فضاى مجازى و تلویزیون هاى ایرانى خارج از کشور، مشاوران ریز درشت شاهزاده دست بکار شدند و ناشیانه متنى براى شاهزاده تهیه کردند که آقا جان بجنب اگر دیر کنى ممکنه چیزى گیرت نیاد
  از همه ناشیانه تر و اعتماد سوزان تر، تلویزیونهاى فارسى زبان خارج از کشور هستند که ضمن ظاهر سازى بى طرفى اما حسابى بلند گوى این طیف شده اند.
  همین تبلیغات ناشیانه با پوز بى طرفى و اطلاع رسانى را با فرشگرد و.. انجام دادند
  خطاب به این تبلیغات چى ها:
  اگر واقعن بى طرفید از همان گروهایی که شاهزاده دعوت به همکارى کرده دعوت کنید و به شاهزاده بفرمایید قدم رنجه کنند و بیایند جوابگو باشند

  1. اساسا تلاش و مقاومت مردم ایران و جنبش های تا کنونی مردم و به خصوص سال ۹۶ و ۹۸ باعث شد تا حکومت دیگر نتواند مردم مردم کند . آخرین انتخابات هم نشان داد که دیگر کارش ساخته است.
   مبارزات نسرین ستوده و هر کس دیگر در ایران از جنس دیگری ست و سرنوشت حکومت فاسد در ایران رقم خواهد خورد.
   مبارزان واقعی خارج از کشور می توانند هوشیار باشند و صف خود را از دو دسته جدا کنند تا به جنبش مردم ایران از پشت جبهه کمک رسانی کنند.
   اول ـ در دام رسانه ها که با بحث های الکی و مقایسه پهلوی ها و ولایت فقیه سعی می کنند مبارزات مردم در ایران را دور بزنند و برای هواداران حکومت دیکتاتوری پادشاهی تبلیغ کنند. پرونده جنایت حکومت گدشته هنوز باز ست و رسیدگی نشده ست.
   دوم ـ ترفند های حامیان حکومت و اصلاح طلبان حکومتی را در خارج از کشور مثل آقای فواد تابان که بیانیه روا را نقد کرد افشا کنید
   جبهه آزادیخواهی و عدالت جوئی مردم ایران نمی خواهد بجای حکومت فاسد دینی کنونی حکومت دیکتاتوری دیگری از هر نوع را بازسازی کند.
   نیروهائی که با هر نوع دیکتاتوری بدون قید و شرط مرزبندی ندارند و به جنبش دادخواهی مردم بی اعتنا هستند .
   عملا بسود حکومت های تمامیت خواه سکوت می کنند.
   مردم ایران با کنار گذاشتند حکومت اسلامی کار های زیادی دارند یکی از آنها ادامه جنبش دادخواهی برای شناخت حقیقت و آمران و عاملان هزاران حانباخته تا امروز بخصوص کشتار ۱۳۶۷ می باشد.
   فقط مبارزات مردم داخل ایران می تواند به اهداف شریف برسد و بهتر ست که نیروهای خارج کشور یا آن همسو شوند.

 5. آقای رضا پهلوی می گویند مخالفان حکومت متحد شوند و اختلافات را کنار بگذارند ولی نمیگویند چگونه ؟ صدها حزب و دسته و گروه مخالف جمهوری اسلامی وجود دارند و همگی آنها داعیه نمایندگی مردم ایران را دارند , آقای رضا پهلوی آیا اختلافات خود را با حتی یکی از این گروهها حل کرده است ؟ جواب به نظر من منفی است بنابر این به باور من از آنجا که آقای رضا پهلوی کمی خجالتی تشریف دارند آنچه واقعا در ذهن ایشان است را بیان نفرموده اند بنابرین من سخنان ایشان در مورد اتحاد مخالفان را به فارسی ترجمه میکنم :
  سخنان شاهزاده رضا پهلوی :
  من شاهزاده رضا پهلوی از همه گروهها و احزاب می خواهم تا متحد شده و رهبری من را در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپذیرند و پس از پذیرش رهبری من , اینجانب شاهزاده رضا پهلوی جلو می افتم و بقیه مخالفان جمهوری اسلامی پشت سر من حرکت کرده و در حالی که سینه می زنند شعار بدهند : ما همه سرباز توییم آقا رضا گوش به فرمان توییم آقا رضا

  1. در گویا نیوز مثبت ها برای “شاهزاده” بالاتر از ۲۵۰۰ بود و منفی ها حدود ۵۰ .
   وقتی هم یکی از چپ ها مقاله ای می گزارد فقط منفی در یافت میشود!
   حال سوال این است که آیا افراد به متن نمره می دهند و یا فقط به افراد ؟
   در مورد رضا پهلوی هم باید کمی رئالیستی برخورد کرد ،حد اقل نکاتی که مثبت به نظر می آیند ،مانند در خواست از گروه های سیاسی که شما به آن اشاره کرده اید و یا عدم ریاستش بر جنبش ،گر چه من هم به آن اعتقاد ندارم را برجسته کنیم و با حدس و تخیلات مسائل را بررسی نکنیم،تا شاید بتوانیم هواداران ایشان را هم قانع کنیم تا منفی برایمان چشم بسته نفرستند!

  2. دید گاهی که با حدس و گمان و تنها برای تخریب نگاشته می گرد ، از همان چند خط مقدمه فاقد ارزش ارزیابی است .
   آقای رضا پهلوی ، در تمامی سالهایی که حرفی و پیامی برای گفتن داشته ، به وضوح مشخص است که حضور ذهن و جمع بندی کلمات بیان شده از اندیشه و ذهن ِ خودش سرچشمه گرفته است .
   وقتی ، با حدس گمان و بی هیچ دلیلی نوشته را از او نمی دانید ، اولین گام را بر تصویر سازی از خیالات ِ خود برداشته اید .
   واقعییت ملموسی که در سالها ی مِسی مبارزاتی او ، عامل پس رفت در برنامه هایش بوده است .
   دایره نزدیک آدم های نشان داری است ، از مزد بگیران بیگانه که به تدوین جهت گیری های ،سیاسی و اجتماعی ، چنان پرداخته اند ، که او را از آنچه بوده و باید باشد ، دور کرده اند .
   شهریار آهی و دیگران و دیگران ، برچسبِ وابستگی عریانشان ، چهره آقای پهلوی را هنوز رها نکرده است .
   اینک اگر او بر خلاف گذشته ، از تمامی امتیازات شاهزادگی ، رها شدن را بر گذیده وبه دلیل مهری که از ایران و ایرانی بودن در ذات و نها د او ، پدرش و پدر بزرگش ، ریشه دوانیده ، خود را و هدفش را بیان داشته است .
   چرایی تخریب او ، همان نکته ایست که بسیارانی از دلبسته گان به رهایی وطن از پلشتی ها و ناملایمات را ، به جان هم انداخته و تنها منم گویی هاست که برگی از گفتن و نوشتن را در فضاهای مجازی پًر کرده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More