پیام سندیکای کارگران شرکت واحد به پنجاه و سومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار، «س. ژ. ت.» فرانسه

ضمن تاکید بر اهمیت حمایت و همبستگی بین المللی کارگری و‌ مترقی، اعلام می‌داریم که ما تنها بر نیروی طبقه کارگر در ایران و‌ حامیانمان در جنبش های کارگری و آزادی خواه و‌ برابری طلب در جهان از جمله شما همقطاران عزیز در فرانسه، تکیه می کنیم و چشم امیدی به هیچ یک از دولت‌ها و قدرت های سرمایه‌داری در جهان که تنها بدنبال منافع خود هستند نداریم

تبلیغات در اخبار روز
بیشتر بخوانید
آگهی خود را در اخبار روز منتشر کنید!

آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

پیام سندیکای کارگران شرکت واحد به پنجاه و سومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار، «س. ژ. ت.» فرانسه

ضمن تاکید بر اهمیت حمایت و همبستگی بین المللی کارگری و‌ مترقی، اعلام می‌داریم که ما تنها بر نیروی طبقه کارگر در ایران و‌ حامیانمان در جنبش های کارگری و آزادی خواه و‌ برابری طلب در جهان از جمله شما همقطاران عزیز در فرانسه، تکیه می کنیم و چشم امیدی به هیچ یک از دولت‌ها و قدرت های سرمایه‌داری در جهان که تنها بدنبال منافع خود هستند نداریم

اشتراک‌گذاری این:

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More